Norge

Ideelle er klare til å overta sykehjem

Budskapet er ikke til å ta feil av. De ideelle aktørene i sykehjemsbransjen ber byrådet i Oslo også i praksis vise at ideelle er velkomne i fremtiden.

Nina Martinussen (t.v.) er daglig leder ved Sagenehjemmet, mens Helle Gjetrang er direktør i Diakonhjemmet Omsorg, som driver hjemmet. Inger Helene Venås (t.h.) er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. De ber byrådet komme på banen med en plan for ideelle aktører i sykehjemssektoren.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Allerede i september går kontrakten for drift av Madserudhjemmet ut. Det er 1 av 15 sykehjem drevet av kommersielle selskaper. Det rødgrønne byrådet har lovet å fase ut disse. I byrådserklæringer slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem.

Frem til valget i 2019 går ytterligere tre slike kontrakter ut. Foreløpig har ikke byrådet lagt frem en plan over hvilke sykehjem som skal rekommunaliseres og hvilke som skal ut på egne anbud bare blant ideelle.

Bystyremøtet onsdag blir første anledning til å konkretisere. Bystyrerepresentant Erik Lunde (KrF) har kommet de rødgrønne i forkjøpet ved å stille forslag om at Madserudhjemmet skal legges ut på anbud blant ideelle aktører. Han håper på støtte fra venstresiden, og dermed flertall, når saken stemmes over.

Erik Lunde (KrF).

– Det har en verdi for samfunnet at ideelle aktører bidrar, det er et mål i seg selv å ta vare på dem. Nå er det et nytt byråd med en ny politikk, men de har signalisert at de er positive til ideelle, i likhet med KrF. Når Madserud ikke lenger skal drives kommersielt, er det en god anledning til å styrke det ideelle innslaget i sykehjemssektoren, sier Lunde.

Ønsker å bli større

Den kristne stiftelsen Diakonhjemmet er mest kjent for sitt sykehus og sin høyskole. Men siden 2011 har den drevet sykehjem også: Sagenehjemmet, hvor kommunen kjøper plasser. De vil gjerne ta over driften ved flere og står klare til å steppe inn på Madserud. Direktør Helle Gjetrang i Diakonhjemmet Omsorg håper resten av bystyret griper muligheten Lunde har gitt dem.

– Vi ønsker å satse stort på eldreomsorg, og vi mener vi har noe å bidra med, sier hun.

De har ikke deltatt i anbudsrundene for sykehjem tidligere. Men etter flere års drift ved Sagenehjemmet ser de at det blir for smått å bare drive ett hjem, da får de ingen stordriftsfordeler.

Sagenehjemmet har flere ganger kommet svært godt ut i kommunens årlige undersøkelser blant beboere og pårørende. De samarbeider også med Kriminalomsorgen og Nav om å tilby arbeidsplasser til eks-innsatte.

– Vi ønsker å bygge videre på det vi har fått til. Det er ikke et mål for oss å bli størst mulig, men vi ønsker å være et suplement til det offentlige. Med tanke på den kommende eldrebølgen er det vanskelig å se for seg at ideelle aktører ikke skal spille en rolle i sektoren, sier Gjetrang.

Hun mener at veien fra idé til utprøving ofte kan være litt kortere i ideell sektor, hvor de hverken har kommunalt byråkrati eller privat profittmotiv å forholde seg til. Hun tror også det kan være en stor styrke at Diakonhjemmet i tillegg driver sykehus og rehabiliteringstilbud og dermed kan se på helheten.

Utfordrer byrådet

Inger Helene Venås er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Både Diakonhjemmet og Kirkens bymisjon er organisert der. Venås har en utfordring til de rødgrønne i Oslo som ikke er til å ta feil av.

Hun legger byrådserklæringen fra Ap, SV og MDG på bordet som argument. Den slår fast:

«Byrådet vil ta initiativ til et konstruktivt, forutsigbart og langsiktig samarbeid, med frivillige og ideelle aktører i helse- og sosialsektoren.»

– De har kommet med klare løfter på dette området. De har vært tydelige på at de ønsker et lang siktig samarbeid med ideelle aktører. Nå har de en gyllen mulighet til å følge det opp. De har anledning til å gjøre et helt konkret grep på bystyremøtet, sier hun.

Les også

  1. Det rødgrønne byrådet ble advart om nedbemanning ved sykehjemmene i november

  2. Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem

  3. 5 prosent dyrere hvis kommunen skal drive de kommersielle sykehjemmene

  4. Her er Elna Irene Hansens (98) brev til byrådet

  5. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil