Ruters kontrollutgifter overgår gebyrinntekter. Men saken har også en annen side.

Ruter i Oslo og Akershus brukte i fjor 73 millioner mer på billettkontroller enn hva selskapet tok inn på gebyrer. Samtidig har flere kontroller ført til at flere reiser med gyldig billett.

T-banen gjennomfører billettkontroll på Stortinget stasjon. De siste årene har antall kontroller økt kraftig. Det har også antall reisende som betaler for billettene.

Regnskapstall VG har fått tilgang til viser at Ruters billettkontroller siden 2013 har kostet 180 millioner mer enn selskapet har fått inn i gebyrer. De fem siste årene var det kun i 2014 at kontrollene innbrakte mer enn hva de kostet.

Også Skyss i Hordaland, AtB i Trøndelag og Kolumbus i Rogaland har gått i minus på billettkontrollene de siste årene – dog ikke med like store summer som Ruter.

– Billettkontrollens primære effekt er å sikre at folk reiser med gyldig billett, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til VG.

Derfor økte Ruter kontrollene

På spørsmål fra Aftenposten bekrefter kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter at antall kontroller har økt de siste årene.

– Hva har vært effekten av dette?

– De har vært store. For noen år tilbake gjorde vi en undersøkelse der vi sjekket hvor mange som faktisk reiste uten gyldig billett. Vi mottok rapporter om at det var mange som forlot busser og trikker når kontrollørene kom. Da sjekket vi alle om bord. Vi oppdaget at hele ti prosent reiste uten gyldig billett, sier Bruun.

– Vi fulgte opp med en markedsundersøkelse som viste at mange ikke var klar over at billettinntektene går tilbake til kollektivtilbudet. Vi startet kampanjer med budskapet «takk for at du reiste med gyldig billett». Og vi økte antall kontroller, sier hun.

Ruter økte driftsbudsjettet med nesten 80 millioner fra 2016 til 2017. Det har bidratt til å øke antall avganger og rekruttere flere passasjerer. Som her på Jernbanetorget.

Så mange flere begynte å betale for reisen

Antallet som reiste med gyldig billett var for noen år siden på 90 prosent.

– I dag reiser 94–95 prosent med gyldig billett. Og antall kontroller ligger fortsatt over hva det gjorde for seks år siden, sier Bruun.

– 371 millioner reiste i fjor kollektivt i Oslo og Akershus. 4–5 prosent av dette blir vel store summer?

– Det gjør det. I tillegg har du gevinsten fra den forebyggende effekten, som det er vanskelig å finne eksakte tall på, sier Bruun.