Norge

Frp: – Sterkt beklagelig at Norge støtter migrasjonsplattformen

FNs migrasjonsplattform går inn for å styre mediene. Det er sterkt beklagelig at man setter Norges signatur på den, mener Jon Engen-Helgheim.

Foto: Morten Uglum

 • NTB

Uttalelsen fra Fremskrittspartiet innvandringspolitiske talsmann fikk KrF-leder Knut Arild Hareide til å ta ordet da plattformen ble diskutert på Stortinget torsdag.

– Det er særs spesielt. Med den type uttalelser har Helgheim sagt at han ikke har tillit til utenriksministeren, sa Hareide.

Les også

FNs plattform for migrasjon er ikke bindende for Norge eller andre

Tok dissens i regjering

Frp har tatt dissens i regjering og fremmer torsdag forslag om at Norge må avvise FNs migrasjonsplattform.

Helgheim mener blant annet den vil føre til et betydelig press på Norge for å endre norsk politikk, blant annet når det gjelder familieinnvandring.

– Denne avtalen legger opp til å bekjempe ulovlig migrasjon ved å gjøre den lovlig. Det er Frp sterkt imot, sa Helgheim.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) påpekte at Norge fortsatt vil kunne kontrollere hvem som kommer til landet.

– Norges holdning er at norsk lovgiving og tilhørende ordninger fungerer godt, og at den globale plattformen ikke gir grunnlag for å endre det norske regelverket, sa Eriksen Søreide i sin redegjørelse.

Hun sier samarbeid for å sikre trygg og ordnet migrasjon ikke står i motsetning til muligheten til å kontrollere hvem som får adgang til landet.

– Det er selvsagt ethvert lands naturlige behov og rettighet. Men nasjonal kontroll alene vil ikke håndtere migrasjonsutfordringene, sier utenriksministeren.

Kritisk til formulering om mediedekning

Men det var altså migrasjonsplattformens formulering om mediedekning av migrasjon Helgheim mener er sterkt beklagelig.

– Det er et svært problematisk punkt om hvordan staten skal gå inn og styre mediene, lære opp journalistene i god etisk omtale av migrasjon. Man setter Norges signatur på noe som er sterkt beklagelig og problematisk, sa Helgheim.

Fikk ikke gjennomslag for endring

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) påpeker imidlertid at plattformen ikke er en avtale og heller ikke skal signeres.

I sin redegjørelse påpekte hun at Norge har understreket at pressefriheten står fast. Søreide opplyser at Norge ikke fikk gjennomslag for å endre formuleringer i dokumentet om hvordan pressen skal omtale migrasjon.

– Å få setningen ut av teksten lot seg ikke gjøre. Derfor var Norge blant landene som i forhandlingene krevde at full pressefrihet slås fast. Det er en selvfølge at mediene dekker alle sider av migrasjon, også de negative. Ytringsfrihet og frie medier er grunnleggende for demokratiet, sa Søreide.

Les mer om

 1. Migrasjon

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Omstridt migrasjonspakt vedtatt på FN-møte - Norge slutter seg til

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Nå sprekker Regjeringen for første gang. Frp tar dissens om FNs migrant-avtale

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Man kan kalle FNs migrasjonsplattform en flopp allerede. I dag blir den vedtatt.

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Lysbakken om Regjeringens FN-strid: Alvorlig om Frp får gjennomslag

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Norge er tjent med FN-samarbeid om migrasjon

 6. SID
  Publisert:

  Spekulativt om FNs migrasjonsplattform