Vaksineprogrammet mot kikhoste for dårlig

Tusenvis av nordmenn er rammet av en eksplosjonsartet kikhosteepidemi her i landet. I Sverige og Danmark finnes det til sammenligning knapt kikhoste.

Smittevernoverlegen i Bergen angriper nå myndighetenes slappe holdning, og mener at de norske pasientene plages helt unødig.

— Mange tusen kikhosteplagede nordmenn kunne vært forhåndskurert med et bedre vaksineprogram, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad til VG.

Smitteverneksperten mener det ikke er tilfeldig at over 7.700 nordmenn ble smittet av kikhoste i fjor, mens våre naboland knapt registrerte kikhoste. Hittil i år er mer enn 2.000 nordmenn smittet. To småbarn er døde som følge av kikhosteanfall de to siste årene.

Både Søbstad og Nasjonalt folkehelseinstitutt forklarer den kraftige økningen av kikhoste med at kikhostevaksinen som gis i barnets første leveår, har begrenset virkning.

Søbstad råder folk til å revaksinere seg. Fra første halvår i 2006 skal etter planen alle norske annenklassinger vaksineres mot kikhoste.

Divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby, sier seg enig med smittevernoverlege Søbstad i at vaksineprogrammet mot kikhoste har vært for dårlig.