Norge

Intern Ap-kamp om skolemat

Diskusjonen går høyt om skolemat før vårens landsmøte i Arbeiderpartiet.

Trondheim Ap vil med sitt forslag om et gratis daglig, varmt skolemåltid for alle grunnskoleelever gå betydelig lenger enn partiets eget oppvekstutvalg.

  • NTB

Samtidig vil Stavanger Ap ha lovfestet rett til gratis skolemat uten egenbetaling. Det kommer frem i forslag lokallagene har spilt inn i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo 4.–7. april.

Stikkordene «gratis» og «varmt skolemåltid» bringer de to lokallagene på kant med Ap-utvalget som nylig la frem sin rapport «Barna våre».

Den skal behandles på landsmøtet.

Utvalget vil ha «et sunt skolemåltid for alle barn som går på skole i Norge», og sier videre at «den enkelte kommune skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv ønsker».

Utvalget sier med andre ord ikke noe om at tiltaket skal være gratis.

– Redusere forskjeller

Trondheim Ap vil altså ikke bare at skolemåltidet skal være gratis, men stiller også krav om at det skal være varmt.

– Mange barn møter på skolen uten frokost og uten god matpakke. Vi vet at sultne barn lærer mindre, og når barna spiser mat med tomme kalorier, påvirker dette læringsevnen, heter det i forslaget.

Lokallaget peker på at et varmt måltid vil gi mer stabil energi utover skoledagen, føre til mer opplagte elever og gi overskudd til å lære. Oppvekstutvalget viser for øvrig til mange av de samme fordelene.

– Et sunt skolemåltid som spises av alle elever, vil være et egnet virkemiddel for å redusere forskjellene og påvirke folkehelsen positivt, skriver Trondheim Ap.

Aps fylkeslag i Trøndelag har imidlertid ikke tatt stilling til realitetene i forslaget.

Stavanger Ap, som har fått støtte i fylkeslaget, mener gratis skolemat er nødvendig for å unngå stigmatisering og byråkratisering og for å øke tilgjengeligheten.

Koster milliarder

Aps sentralstyre peker i sin merknad til forslagene på at partiet har programfestet at det ønsker «ett enkelt daglig måltid i skolen».

– I alternativt statsbudsjett for 2019 foreslår Ap skolemat for alle elever i grunnskolen, med 6 kroner dagen i egenbetaling. Det vil koste 1,6 milliarder kroner årlig, heter det.

Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig, fremholder Aps sentralstyre.

– Ifølge Finansdepartementet vil et varmt skolemåltid daglig koste ytterligere 4,4 milliarder kroner årlig i råvarekostnader.

Samtidig vil servering av et varmt måltid innebære en betydelig kostnad til ombygging og utstyr, blant annet til kjøkkenfasiliteter.

Også Høyre på banen

Diskusjonen om skolemat er en gjenganger i norsk politikk.

Nylig foreslo flertallet i et Høyre-utvalg at «kommunene og fylkeskommunene bør tilby enkel og sunn skolelunsj fra barneskole til videregående opplæring mot selvkost, skjermet for lavinntektsfamilier».

– Forslaget anbefaler at kommuner og fylkeskommuner ser på hvilke muligheter de har til å innføre en enkel og sunn skolelunsj, sa Høyres ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune til NTB.

Men Aps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, Martin Henriksen, kalte forslaget en politisk bløff og etterlyste både mer penger og handling fra Høyre.

– Høyre har sett at dette er populært og forsøker å fremstille det som om de også er for, etter å ha harselert mot skolemat i årevis. Det er ikke troverdig, mener han.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Frokost
  3. Matpakke