Oljefondet ber ti selskaper skjerpe seg i salget av morsmelkerstatning

Redd Barna gikk i fjor hardt ut mot en rekke selskaper som driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning. Nå har de fått Oljefondet med på laget.

Oljefondet strammer opp selskaper som får kritikk av Redd Barna for aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning.
  • Carl Alfred Dahl

For et år siden skrev Aftenposten om Redd Barnas svært kritiske rapport om hvordan morsmelkerstatning markedsføres rundt om i verden, spesielt i fattige land.

– Denne industrien skyr ingen midler for å få mødre til å bytte bort pupp med morsmelkerstatning, skrev Redd Barna, og ba Oljefondet, som er medeier i selskapene, komme på banen.

I fjor begynte Oljefondet å ta dette temaet opp med ti av selskapene i denne bransjen, ifølge rapporten om ansvarlig forvaltning for 2018.

– Vi forventer at selskapene respekterer barns rettigheter og at de har en ansvarlig markedsføring. Det har vi også kommunisert i vår dialog med selskapene, forteller presseansvarlig Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

– Fører til tap av liv

Redd Barna kom med følgende påstander om bransjen generelt:

  • Det gis ut gratisprøver til nyfødte.
  • Morsmelkerstatning markedsføres aggressivt og ulovlig.
  • Mødre i fattige land lures til å tro at erstatning vil gjøre barnet smartere.
  • De bryter internasjonale retningslinjer satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), som blant annet slår fast at morsmelkerstatning ikke skal fremstilles som likeverdig med eller bedre enn morsmelk.

– Konsekvensen er at mødre slutter å amme. Det fører til tap av liv, skrev Redd Barna i rapporten.

Oljefondet blant de største eierne

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er medeier i fem av de seks selskapene som ifølge Redd Barna begår overtramp:

  • Nestlé SA (Nan, Gerber, SMA)
  • Abbot Laboratories (Similac)
  • Kraft-Heinz (Heinz, Nurture)
  • Danone (Nutricia, Aptamil)
  • Mead Johnson/Reckitt Benckiser (Enfamil)

– Redd Barna krever at Oljefondet stiller krav til disse selskapene og ber dem operere i tråd med internasjonalt anerkjente regler for markedsføring, skrev organisasjonen.

Les også

Amming gir bedre helse for barn og mor | Anne Bærug

Store forskjeller fra selskap til selskap

Oljefondet skriver i rapporten at de i første omgang har ønsket å finne ut hva selskapene gjør for å drive i tråd med WHOs retningslinjer for slik markedsføring.

– Villedende markedsføring av morsmelkerstatning kan utgjøre en risiko for barns grunnleggende rettigheter, skriver fondet.

«Svarene vi fikk, viste at det var store forskjeller i selskapenes tilnærming til denne problemstillingen», heter det i rapporten.

Noen har utviklet retningslinjer og offentliggjør antall brudd og årsak. Andre gjør ingenting av dette.

Redd Barna mener Oljefondet viser at det tar barns rettigheter på alvor:

– Det spiller en rolle hva verdens største statlige investeringsfond forventer av selskapene de investerer i. NBIMs dialog med selskapene vil kunne få store positive ringvirkninger, sier seniorrådgiver Lisa Brodshaug.

Aggressiv markedsføring: Økt «IQ» med morsmelkerstatning

Som eksempel på aggressiv markedsføring, viste Redd Barna blant annet til det amerikanske selskapet Abbotts morsmelkerstatning Similac. Boksen med pulver er merket «Gain IQ» («øk IQ»), «Intelli-Pro» og «IQ PLUS».

Leser man de mindre bokstavene, fremstår det riktignok at «IQ» står for «Intestinal Quality», som kan oversettes med «tarmkvalitet».

Erstatning er nødvendig for noen

Redd Barna erkjenner i rapporten at morsmelkerstatning er nødvendig i noen tilfeller, men:

– Det anslås at 823.000 barnedødsfall kunne vært unngått hvert år i lav- og mellominntektsland dersom amming ble tilnærmet enerådende, skriver organisasjonen, og viser til at utilstrekkelig amming øker risikoen for diaré og lungebetennelse, de to mest dødelige infeksjonene for barn i verden.

Dette svarer selskapene

De fem nevnte selskapene opplyser i e-poster til Aftenposten at de har egne retningslinjer for markedsføringen, er enige i at brystmelk er best, og at de følger lokale reguleringer.

– I Abbott er vi helt enige i at brystmelk er den beste ernæringen for babyer og støtter WHOs mål om å øke andelen ammende, skriver selskapet.

– Vi har utviklet et globalt dokument for å sikre konsistent markedsføring av morsmelkerstatning der vi selger babymat, skriver Kraft Heinz.

– Vi avviser på det sterkeste anklagene om at vi lurer mødre til å avstå fra amming til fordel for å gi barna sine morsmelkerstatning, skriver kommunikasjonssjef Axel Heiberg-Andersen i Nestlé.

– Vi idealiserer ikke bruken av våre produkter på noen som helst måte og sier ikke at de er bedre enn brystmelk, skriver Danone.

Reckitt Benckiser henviser til sine retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning og forpliktelse for levering av næringsmidler til barn, hvor det fremgår at selskapet støtter WHOs anbefaling for amming.