Norge

Yara-frikjent får 35 millioner kroner i erstatning

Oslo tingrett har gitt tidligere Yara-direktør Tor Holba (62) den høyeste erstatningen som så langt har blitt tilkjent noen etter en frifinnelse i norsk rett.

Oslo tingrett har gitt Tor Holba 35 millioner kroner i erstatning etter Yara-saken.
  • NTB

Av de fire tiltalte i den såkalte Yara-saken, ble tre frifunnet. Den fjerde, tidligere juridisk direktør i gjødselprodusenten, Kendrick Wallace var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Han ble dømt til sju års fengsel.

Retten fant at Wallace hadde formidlet store pengebeløp til sønnene til framstående tjenestemenn i Libya og India i et forsøk på å skaffe Yara innpass i de to markedene.

Saken Oslo tingrett nå har avgjort, gjelder én av de tre frikjente konserndirektørene, Tor Holba, som tidligere er blitt tilkjent 14 millioner i erstatning fra staten. Han har senere i tillegg krevd tapt inntekt for lønn, bonus og pensjon fra 2018 og fram til pensjonsalder i 2021, fordi straffesaken fjernet hans muligheter for tilsvarende arbeid, skriver Rett24.

– Det må være likhet på begge sider av bordet når det gjelder konsekvenser av å trå feil. I denne saken var det Økokrim som trådte feil, hvilket fikk store konsekvenser for Tor Holba. Han mistet jobben, og tapte navn og renommé som vil prege hans fremtid i lang tid. Da er det rett og slett rimelig at Holba blir gitt tilbake noe av det som ble tatt fra ham, sier Holbas advokat Nadia Hall.

Totalt, med renter om sakskostnader, må staten betale over 35 millioner kroner i erstatning til Holba.

Les også

  1. 33-åringen avslørte korrupsjon og hengte ut embetsmenn i sosiale medier. De tok en grufull hevn.

  2. Dommere og advokater pågrepet for korrupsjon i Litauen

Les mer om

  1. Yara
  2. Korrupsjon
  3. Oslo tingrett
  4. Økokrim