Bli med om bord i en fregatt

Fregattene er Norges største krigsskip. De har flere rom om bord enn Slottet. Og kan seile opptil 30 dager uten etterforsyning.

Fra broen på "KNM Fridtjof Nansen".
Daværende kommandørkaptein Ole Morten Sandquist var skipssjef da "KNM Friidtjof Nansen" var på sn første piratjakt i Adenbukten, i 2009. Kanoen er ett av få synlige våpen på de moderne krigsskipene.
Under oppdrag som i Adenbukten bestykkes fregattene også med mitraljøser og andre våpen.
Slik bor matrosene om bord i fregattene.
Hver av fregattene skal etter planen få sitt eget helikpter, som skal være dets øyne og ører. Men syv år etter at den første ble levert vil det enda gå noen år før det første er på plass. Her prøvelander en annen type helikopter på "KNM Otto Sverdrup" i 2010.
Helikopterpersonell om bord i fregatten "KNM Otto Sverdrup" i 2010. Nå ligger denne fregatten permanent til kai i Bergen.
Om bord på fregattene har de aller fleste minst to oppgaver. Denne karen er både kranansvarlig og har et annet, militært oppdrag.
I offisersmessen henger kongeparet på veggen, slik de skal. Her løytnantene David Lund og Monica Mella i offisersmessen på "KNM Fridtjof Nansen".
Fregatter i oppdrag som i Adenbukten har et helt lite sykehus om bord.
Det er slik det skulle være. En norsk fregatt som hevder suverenitet, aller mest i Nordområdene.
Fra ett av operasjonsrommene om bord i "KNM Fridtjof Nansen".

Det Norske Slott har 173 rom. Den Kongelige Norges Marines nye fregatter har 400. Men de fleste rommene er vesentlig mindre enn på Slottet.

Trappene er smale og bratte, innredningen i korridorer og operasjonsrom er i all hovedsak dominert av spartansk, malt stål, i grått og hvitt, med — for den første fregatten "KNM Fridtjof Nansen"s del, med himmelblått rundt dører og skott.

I alle korridorer og i operasjonsrommene er det også tett med ledninger langs vegger og tak. Hørselvern henger på geledd. Det er brannslukningsutstyr alle vegne, og overalt finnes partier med oransje plastbokser. Inni ligger de såkalte fluktmaskene, som besetningen kan bruke til å redde seg ut om det skulle oppstå brann.

Ikke på cruiseskipnivå

Broen fremstår som en spartansk utgave av et cruiseskips. Men navigasjonsutstyret, sensorer, radarutstyret, og ikke minst våpensystemene som disponeres herfra, holder et ekstremt høyt nivå. "Nansen" skal kunne bekjempe motstandere i luften, på overflaten og under vann, med uhyggelig slagkraft og presisjon. Missiler som sendes mot fregatten skal kunne skytes ned. Hovedkanonen kan nå mål på over 15 kms avstand. Med 60 skudd i minuttet.

Les også

Norsk krigsskip ble legesenter i Somalia

Nå er de fem kjempene, "KNM Fridtjof Nansen", "KNM Roald Amundsen", "KNM Otto Sverdrup", "KNM Thor Heyerdahl" og "KNM Helge Ingstad" i trøbbel. Mye fordi mangelen på reservedeler er så stor at både våpentekniske og skipstekniske deler flyttes mellom skipene, for å gjøre dem seilingsklare for ulike oppdrag.

Her inviterer Aftenposten leserne med i om bord i fregattene. Mange av bildene er tatt da "Nansen" skulle ut på sitt første piratoppdrag i Adenbukten, i mai 2009. Andre bilder er fra senere øvelser, og fra dagligliv om bord.