Norge

Folkehelseinstituttet: Blir du ofte bitt av flått? Ta vaksine!

I fjor ble ni mennesker smittet med den farlige skogflåttencefalittbakterien (TBE-bakterien) som kan føre til hjernebetennelse.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

I motsetning til borreliose som kan gi hjernehinnebetennelse og behandles med antibiotika kan TBE kun forebygges.

Vaksinen som Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler, beskytter mot TBE-viruset som kan forårsake hjernebetennelse. Denne betennelsen finnes det ikke behandling mot.

– Det er viktig at de som ofte blir bitt og som er mye ute i skog og mark, sier forsker og nevrolog Randi Eikeland ved Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Flåttekspert, Randi Eikeland
Les også

I fjor ble 425 nordmenn syke etter flåttbitt. Aldri har så mange blitt rammet av nevroborreliose i Norge. Nå leter forskere etter pasientene.

Slik kan flåttbitt se ut:

Grunnvaksinasjon består av to doser som tas med 1–3 måneders intervall. Tredje dose gis etter 5–12 måneder (før neste sesong) ved behov for fortsatt beskyttelse. Oppfriskningsdoser er nødvendig for vedvarende beskyttelse.

Flått og sikkerhet på ett og et halvt minutt:

Ifølge Folkehelseinstituttet består vaksinen av virus som er dyrket på kyllingfosterceller og som er drept med formalin og settes med sprøyte. Beskyttelse er avhengig av antall doser.

Kostbar vaksine

Vaksinen koster 303 kroner pr. dose for voksne, 284,50 for barn. I tillegg koster det å sette vaksinen hos legen.

Vaksinen beskytter bare mot skogflåttencefalitt, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliainfeksjon.

Folk kan bestille og få satt vaksine hos fastlegen sin.

Harald Reiso er fastlege ved Tromøy legesenter, smittevernlege i Arendal og forsker ved Flåttsenteret. Han jobber dermed i de kommunene med høyest forekomst av TBE.

Kilde/Kart: Folkehelseinstituttet

Mange tar vaksinen

Reiso mener det er realistisk at familier tar vaksinen, selv om de må betale den selv.

– Jeg har møtt og snakket med personer med lammelser etter TBE for 20–30 år siden, som promoterer vaksine i sine nærmiljø, sier han.

Også nevrolog og flått-spesialist Randi Eikeland synes store og små som ofte blir bitt bør vaksinere seg.

– En god investering

– Jeg synes det er en god investering. En TBE pasient kan i verste fall få restplager som lammelser, hodepine og noen ganger problemer med konsentrasjon, læring og hukommelse, sier Eikeland.

I Norge lever flåtten langs kysten nord til Bodø. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr.

Der det er påvist TBE i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men bare i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud har mennesker blitt smittet.

Sprer seg, men lav sykdomsforekomst

Ifølge Folkehelseinstituttet er TBE-smittet flått og småvilt trolig i ferd med å spre seg, men fremdeles er sykdomsforekomsten lav. I Norge er totalt 115 tilfeller av skogflåttencefalitt meldt i perioden 1994–2015. Av disse tilfellene var 97 smittet i Norge.

Per mars 2016 er alle meldte TBE-tilfellene i Norge smittet nær kysten i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og tilstøtende geografiske områder. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Sørlandet sykehus