Familiens talsperson i tvangssaken i Oppland: Diagnosen gjorde ham til et lett bytte

Mannen fra Vest-Oppland, som i opptil to år skal ha blitt utsatt for tvang og trusler, var i en spesielt sårbar situasjon, ifølge familiens talsperson. Et helt vanlig leieboerforhold, sier siktedes forsvarer.

Den siktede mannen bor i dette huset i Oppland. Han nekter straffskyld i saken og stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser hans advokat. Fornærmede skal ha klippet plenen for den siktede.

Selv om diagnosen ikke har medført praktiske problemer med å klare seg i det daglige, skal mannen i 40-årene ha hatt behov for hjelp med grensesetting.

– Han var i en sårbar situasjon. Diagnosen gjorde ham til et lett bytte, hevder familiens talsperson.

Lørdag ble en 66 år gammel mann pågrepet, siktet for brudd på straffelovens §251 første ledd, om tvang og trusler. Bakgrunnen for pågripelsen er at den siktede mannen skal ha holdt kontroll på mannen i 40-årene med fysisk og psykisk tvang.

I hvor lang tid dette i så fall skal ha pågått er usikkert, men politiet oppgir at det kan være snakk om måneder eller år.

66-åringen er fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Kjennelsen er anket til lagmannsretten, han er fengslet frem til lagmannsretten kommer med en kjennelse.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Han synes det er tungt å havne i denne situasjonen, og forstår ingenting av det som har skjedd, sier mannens forsvarer, advokatfullmektig Magnhild Irene Claudius, til Aftenposten.

Nabo: Klippet gresset for siktede

Den fornærmede, som ifølge familien fikk en diagnose i ung alder, skal ha blitt satt til å utføre hagearbeid og vaktmestertjenester, opplyser familiens talsperson til Aftenposten.

Mannen i 40-årene skal ikke ha vært fysisk fanget i siktedes hus, han skal ha hatt egen nøkkel til huset. Han skal ha blitt utsatt for annen form for kontroll.

– Han har bodd for seg selv i egen bopel og ikke under samme tak som siktede, slik vi forstår det, sier talspersonen, som ønsker å være anonym.

Politiet bekrefter at siktede og fornærmede bodde hver for seg.

Naboer som Aftenposten har vært i kontakt med forteller at de skal ha sett en mann, som passer til beskrivelsen av den fornærmede, klippe plen og jobbe i den siktedes hage.

Siktedes forsvarer: – Et vanlig utleie-leieboerforhold

Ifølge mannens forsvarer var fornærmede leietager av siktede. Fornærmede skal ha vært leietager i minst ett år.

– Han hadde fri tilgang til å gå som han ville. Det var et vanlig utleie-leieboerforhold, sier Claudius til Aftenposten.

En del av leieavtalen mellom fornærmede og siktede innebar klipping av plen og måking av snø på eiendommen fornærmede leide, opplyser 66-åringens forsvarer.

– Den siste tiden har siktede fått store ryggplager, han ventet på operasjon. Så han har fått hjelp av fornærmede til å klippe plenen i sin egen hage, sier Claudius.

Hun legger til at de to skal ha kjent hverandre en stund.

– Min klient har hjulpet fornærmede med flere ting, sier hun, uten å gå i detalj på hva det skal ha vært.

Familiens talsperson: Har levd i frykt

Ifølge talspersonen har den yngre mannen blitt manipulert til å tro at familien ikke ville ha noen kontakt med ham. Om noen fra familien dukket opp, skal han ha blitt manipulert til å tro at de ikke ville ham noe godt.

Talspersonen opplyser at mannen har levd i frykt for ulike former for fysisk og psykisk straff fra siktedes side.

– Han har fryktet alt fra å få besøk til å bli gjenkjent, sier talspersonen.

Gjennom sin forsvarer avviser 66-åringen å ha manipulert mannen i 40-årene. Men kommenterer at det har vært en langvarig konflikt mellom fornærmede og fornærmedes familie.

– Han sier han på ingen måte har manipulert fornærmede til å tro eller gjøre noe som helst, sier Claudius.

Ble gjenkjent av venn

Mannen som skal ha blitt utsatt for denne kontrollen, har få nære gjenlevende slektninger. Utseendet hans skal ha blitt drastisk forandret og familiemedlemmer omtaler ham som ugjenkjennelig.

Kontaktpersonen forteller at en bekjent som gjenkjente ham, fikk blikkontakt, kjente igjen blikket og forsto at det var noe som ikke stemte.

– Preget av hva han har vært gjennom

Den yngre mannen skal være svært medtatt, i varierende grad dehydrert, underernært og kroppslig utslitt. Det hevdes at dette kommer av at han «har måttet utføre arbeid uten å ha fått tilstrekkelig med næring».

– Det har også gjort noe med psyken. Han har fått en knekk og har ikke sagt annet enn at det har vært et rent helvete, sier talspersonen.

Personen som nå uttaler seg på vegne av familien, ønsker å rose politi og helsevesen for enestående innsats, og understreker at all oppmerksomhet nå dreier seg om å få mannen og familien opp og stå igjen.

Om mannen skal ha vært dehydrert, underernært og kroppslig utslitt, sier siktede følgende via forsvarer:

– Han må sørge for å få i seg næring selv. Han har bodd for seg selv og kunne handle mat selv.

Politiet: Kan endre siktelsen

Politiet har så langt vært svært sparsommelige med opplysninger i saken. De vurderer fortløpende om siktelsen skal utvides, sier politifullmektig og påtaleansvarlig i saken Kristin Andersen i Innlandet politidistrikt.

– En del av etterforskningen er å finne ut av persongalleriet, sier Andersen. Hun ønsker ikke å svare på om det er flere som har kjent til de faktiske forholdene.

Det er foretatt flere vitneavhør, men så langt ønsker ikke politiet å kommentere hva slags relasjon vitnene har til saken.

– Vi etterforsker bredt. Det er aktuelt å avhøre vitner som ikke er i familie med fornærmede og siktede, sier Andersen.

Politiet ønsker ikke å kommentere om det er andre som har meldt fra om siktede, men opplyser at de etterforsker om det finnes andre fornærmede.

66-åringen er mistenkt for vold, tvang og trusler. Både psykisk og fysisk, opplyste politiadvokat Ingveig Nøkleby onsdag.

Undersøker tilknytninger til rusmiljøet

Mannen som angivelig skal ha blitt holdt i fangenskap er domfelt for en rekke mindre forhold. Han ble senest domfelt i januar 2017.

Fornærmede skal ha hatt problemer med rus, og er derfor en tidligere kjenning av politiet. Politiadvokat Ingveig Nøkleby i Innlandet politidistrikt sier politiet ser nærmere på eventuelle tilknytninger til rusmiljøet.

Det kommer frem av kjennelsen at politiet oppsøkte den siktede mannen fredag 29. juli. I kjennelsen legges det vekt på hvordan den siktede opptrådte da politiet oppsøkte ham fredag.

Dagen etter ble han pågrepet og siktet av politiet.

– Det forelå ikke grunnlag for pågripelse før lørdag, sier Nøkleby.

Hvorfor politiet oppsøkte den nå siktede 66-åringen fredag ønsker ikke påtaleansvarlig å kommentere.

Ber om fred og ro

I en felles pressemelding fra familie og venner fra den fornærmede, skrives det at de ikke ønsker å gi flere kommentarer til pressen.

«Vi ønsker fred og ro, å kommer ikke til å kommentere eller svare ytterligere. Nå må politi, advokat og øvrige få lov til å jobbe i fred med saken», heter det i uttalelsen.