Ble Norges hærsjef refset på oppdrag fra Forsvarsdepartementet?

Forsvarskomiteen krever svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tre av Forsvarets toppoffiserer ute i felt den 12. mars. Fra v. hærsjef Odin Johannessen, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Nå hevdes det ta Bruun-Hanssen har irettesatt Johannessen på oppdrag fra embetsverket i Forsvarsdepartementet.

Utenriks- og forsvarskomiteen går nå videre med det som er blitt en ytterst betent sak, som involverer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og to av landets høyeste offiserer.

For ble hærsjef Odin Johannessen refset av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen etter at han 14. og 15. mai ga komiteen en ærlig orientering om situasjonen i Hæren? Og skjedde det på oppdrag fra Forsvarsdepartementet?

Forsvarskomiteen har skrevet to brev til forsvarsministeren for å få svar.

Hevder at glasset rant over

Dette er saken i korte trekk:

Den 14. og 15. mai besøkte utenriks- og forsvarskomiteen Hæren på Bardufoss i Indre Troms. Her fikk de en orientering av generalmajor Odin Johannessen om situasjonen i en hær som er under sterkt press, og som ligger an til å mangle noen av sine viktigste våpen i flere år fremover, som effektive stridsvogner.

Her skal Johannessen ha vært åpenhjertig om konsekvensene av at nye stridsvogner igjen er utsatt, og at Hæren ligger an til å bli avspist med tre små Bell-maskiner som eneste militære helikoptre i Nord-Norge. Også det at én av de tre bataljonene som utgjør Hæren kampavdeling i fremtiden skal bestå av sivile med erfaring fra førstegangstjeneste, som kalles inn på repetisjonsøvelser, skal ha vært tema.

Johannessen skal blant annet ha illustrert utvanningen av kampkraften i Hæren ved hjelp av vannglass.

Den 24. mai skriver komiteen et brev til hærsjefen, som innledes med «Kjære Odin». Her takker komiteen for oppholdet, og for orienteringen der det ble brukt «praktiske hjelpemidler», noe som var både «fornøyelig og lærerikt». Oppsummert skal budskapet ha vært at Hærens kampkraft er langt under «det man bør forvente».

Initiativ fra embetsverkets øverste sjef?

Fem dager senere oppgir forsvarskilder til både NRK og til nettstedet Aldrimer.no at Johannessen i ettertid ble refset, eller irettesatt, av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, angivelig på grunn av budskapet til stortingskomiteen.

Det skal imidlertid ikke ha vært Bruun-Hanssen det rant over for, men «administrativ ledelse» ved departementsråd Arne Røksund i Forsvarsdepartementet, som deltok på komiteens tur. Han skal ha henvendt seg til forsvarssjefen, som igjen skal ha gitt Odin Johannessen en muntlig irettesettelse, folkelig omtalt som en refselse.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannessen i mars 2018.

Sendte brev til forsvarsministeren

Den 30. mai ble statsminister Erna Solberg (H) konfrontert med den angivelige refselsen i Stortinget av Sps Liv Signe Navarsete. Navarsete sa at siden forsvarssjefen ikke selv var til stede på møtet på Bardufoss må det «være andre som har komme på den ideen at han skulle refse hærsjefen».

Solberg valgte å svare at man ikke kan bruke Stortingets talerstol til å « snakke om rykter som står i avisen uten noen kilder».

Men dette var ikke godt nok for stortingskomiteen. Den 6. juni sendte de brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Her gjentas informasjonen om irettesettelsen. Dersom denne er korrekt, vil komiteen ikke bare ha ministerens forklaring på departementets håndtering. Komiteen «bemerker» at personell fra departementet som deltar på komiteens turer underveis ikke har noen direkte faglige eller praktiske oppgaver, og vil vite hva deres rolle og rapporteringsplikt i slike sammenhenger faktisk er.

Brevet er underskrevet at komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap).

Svaret de ikke var fornøyd med

Den 11. juni svarer Frank Bakke-Jensen. Han påpeker at det er avgjørende at Stortinget og de politiske nivået for øvrig får tilgang til tilstrekkelig og pålitelig informasjon i forsvarssektoren.

Han hevder at embetsverkets deltagelse er i tråd med praksis, men unnlater å komme inn på den angivelige irettesettelsen.

Etter det Aftenposten vet har komiteen ikke vært fornøyd med svaret fra forsvarsministeren. De har derfor sendt statsråden et nytt brev.

Aftenposten har bedt om en kommentar fra forsvarssjef Bruun-Hanssen. Via hans kommunikasjonsapparat vises det til en tidligere uttalelse fra Forsvaret, nemlig at : «Vi kan ikke kommentere eventuelle interne samtaler.»