Rubrikkmarkedet styrket Schibsted-resultatet

Schibsted melder om tidenes beste ebitda-resultat i andre kvartal, først og fremst på grunn av vekst i rubrikkmarkedet. Mediebransjen er imidlertid under press.

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal

– Schibsteds positive utvikling fortsatte i andre kvartal, med tidenes beste ebitda-resultat. På samme tid reduserte vi våre kapitalinvesteringer og økte kontantstrømmen, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Ser man på de store tallene, økte driftsinntektene med 275 millioner kroner til drøyt 4,6 milliarder kroner i andre kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtidig falt driftsresultatet fra 1,8 milliarder kroner til 623 millioner kroner. Resultat før skatt landet på 593 millioner, ned fra drøyt 1,7 milliarder i fjor. Årsaken til den betydelige nedgangen er engangseffekter i fjor.

Selskapets resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger – ebitda-resultatet – økte på sin side med 29 prosent til 895 millioner kroner. Veksten innen Marketplaces var på 16 prosent, og ebitda-marginen – lønnsomheten – i dette segmentet ligger nå på 35 prosent, en oppgang med 5 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor. I både Frankrike, Spania, Norge og Brasil har utviklingen vært sterk i andre kvartal.

Les også

8500 Schibsted-kunder berørt av datalekkasje

Les også

Mediegründer går til E24

Tapte inntekter på print

Samtidig fastslår administrerende direktør Raoul Grünthal i Schibsted Media at det er tøffe tider i mediebransjen, men at selskapet likevel leverer.

– Mange mediekonsern i Europa kjemper for sin uavhengighet og overlevelse. I utfordrende tider evner vi å vokse, levere sterke resultat og være en tydelig utfordrer til de globale plattformene – som akkurat nå utfordrer mediebransjen, sier administrerende direktør Raoul Grünthal i Schibsted Media.

Grünthal fastslår at inntektene i selskapets mediedivisjon øker, basert på stigende inntekter i Growth – en portefølje av nettbaserte «vekstselskaper» som Lendo, Prisjakt, Servicefinder, Mitt Anbud og Let's Deal – og stabile inntekter i divisjonen Publishing som omfatter nyhetsselskaper i Norge og Sverige. Samtidig reduseres det såkalte ebitda-resultatet i Schibsted Media med 5 prosent til 285 millioner kroner.

Mens Growth-selskapene hadde en samlet inntektsvekst på 12 prosent til 455 millioner kroner, lå Publishing på det jevne med i underkant av 2,1 milliarder i inntekter.

– Vi øker våre digitale inntekter, men det er ikke nok til både å dekke tapte inntekter på print og investeringer knyttet til digital produkt- og teknologiutvikling innen publishing og distribusjon. Slike investeringer er vi avhengige av for å ha en bærekraftig business, og slik vil det fortsette i mange år framover. Det påvirker naturlig nok resultatet. Selv om printinntektene er nedadgående, taper vi likevel mindre enn ventet, sier Grünthal.

Les også

Persondata er verdifulle – og skal håndteres ansvarlig | Rolv Erik Ryssdal

Digital vekst i VG

Ser man for eksempel på VG, så økte omsetningen med 5 prosent til 459 millioner kroner. Inntektene fra digitale abonnementer økte med hele 18 prosent til 255 millioner kroner, mens inntektene fra print falt med 9 prosent i perioden til 204 millioner. Totalt hadde VG Pluss 154.000 abonnementer ved utgangen av andre kvartal. Den digitale veksten skyldes først og fremst sterkt annonsesalg og kraftig trafikkvekst under fotball-VM.

Svenske Aftonbladet hadde et svakere resultat i andre kvartal, der en tilbakegang på 15 prosent på print ikke ble veid opp av den marginale økningen på 1 prosent i digitale inntekter.