Norge

Tidligere 22. juli-aktor Inga Bejer Engh nytt barneombud: Har savnet å kunne gjøre noe utover den enkelte sak

Tidligere statsadvokat og aktor i 22. juli-saken Inga Bejer Engh (47) blir nytt barneombud.

Inga Bejer Engh (til høyre) ble i dag utnevnt til nytt barneombud de neste seks årene. Her får hun blomster av settestatsråd Anniken Hauglie (H). Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Jeg er veldig glad for at jeg de neste årene skal jobbe for at barn og unge får det best mulig, sa Inga Bejer Engh etter å ha fått blomster av settestatsråd Anniken Hauglie (H).

Den profilerte tingrettsdommeren var en av 67 søkere til stillingen som barn og unges talsperson. 48 kvinner og 19 menn søkte.

Fredag fikk hun jobben da hun ble utnevnt i statsråd.

– Jeg er helt trygg på at vi får et ombud som kan løfte frem viktige saker i samfunnsdebatten og ivareta barn og unges interesser på enn god måte, sa settestatsråd Anniken Hauglie (H) da hun overrakte blomster til det nye ombudet.

Hun viste til Enghs faglige bakgrunn som dommer, statsadvokat og politiadvokat og erfaring med sivile saker og strafferettssaker.

– Vi har rekruttert den aller beste kandidaten. Hun kommer til å gjøre en helt utmerket jobb, sa Hauglie.

Statsadvokat og aktor Inga Bejer Engh under dag tre av rettssaken mot Anders Behring Breivik i april 2012. Nå blir hun nytt barneombud. Her med terroristens forsvarer Geir Lippestad. Foto: Stein Bjørge

Fra statsadvokat til dommer

Sammen med daværende kollega Svein Holden var Engh aktor i straffesaken mot 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik våren 2012.

Hun fikk mye oppmerksomhet både i norske og europeiske medier etter sin utspørring av terroristen under hovedforhandlingen. Flere, både i Norge og i Europa, var imponert over jobben hun gjorde med å angripe terroristens troverdighet.

Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen kalte utspørringen av Breivik i retten «noe av det beste han har sett på mange år i en norsk rettssal».

Etter å ha vært statsadvokat i 12 år, begynte Engh i 2014 som dommer i Oslo tingrett. Hun mener erfaringen hennes er en fordel i den nye jobben.

– Jeg har både som statsadvokat og dommer møtt mange barn som har hatt og har det vanskelig. Da har jeg fra tid til annen tenkt at dette må det være mulig å gjøre noe med, sier Engh og nevner barns psykiske helse og ungdomskriminalitet som viktige områder.

  • Bakgrunn: Profilert 22. juli-aktor vil bli nytt barneombud

Inga Bejer Engh (47) ble fredag utnevnt til nytt barneombud. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Savnet å kunne gjøre noe

– Min erfaring som statsadvokat og dommer er at hvordan du har det som barn har stor betydning for hvordan du klarer å takle voksenlivet senere. Det finnes ingen bedre samfunnsøkonomisk investering enn å sørge for at barn har det best mulig, sier Engh.

Det nye barneombudet sier hun har savnet å kunne gjøre noe utover den enkelte sak. Mene noe og påvirke noe.

Hun tror hennes lange bakgrunn som jurist kommer godt med i den nye stillingen, men det er også et stort men, sier hun.

– Det jeg har lært meg som jurist, er at dette like mye er et spørsmål om vi klarer å håndheve og etterleve de reglene vi allerede har. Det nytter ikke bare å få enn lov og tro at ting er løst. Spørsmålet er hvordan vi bruker de lovene Stortinget har gitt oss, sier Engh.

Barneombudet utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på seks år og har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

En av de viktigste oppgavene er å passe på at norske myndigheter følger barnekonvensjonen.

Mannen til Høyres utenriksminister Ine Eriksen Søreide (t.h.) ville bli nytt barneombud. Parti- og statsrådskollega Anniken Hauglie (t.v.) ledet prosessen med å innstille til statsråd hvem som skulle få jobben. Her er de to på Stortinget denne uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Måtte erklære seg inhabil

Prosessen med å utnevne nytt barneombud skapte utfordringer for statsministerens parti.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet, ledet av Høyre-statsråden Linda Hofstad Helleland, som forbereder saken og innstiller kandidaten.

Trøbbelet oppsto da den profilerte Høyre-politikeren Øystein Eriksen Søreide (49) sto på søkerlisten.

Han er gift med nåværende utenriksminister fra Høyre, Ine Eriksen Søreide, som statsråd Helleland har et nært vennskapsforhold til.

Vennskapsforholdet har vart siden begynnelsen av 2000-tallet, og de treffes i private sammenhenger.

Justisdepartementets lovavdeling mente barne- og likestillingsministeren var inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for å delta i avgjørelsen om ansettelse av barneombud.

På grunn av sin tilknytning til Øystein Eriksen Søreide erklærte dermed Helleland seg inhabil ved ansettelse av nytt barneombud.

Dermed ble Høyre-kollega og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie oppnevnt som settestatsråd ved ansettelsen.

Andre profilerte søkere var advokat Cecilia Dinardi (41), advokat og partner hos Elden; Kristin Sofie Waldum-Grevbo (45), leder i landsgruppen av helsesøstre og Inge Andersen (54), tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund.