Valdres-mor dømt til tre års fengsel, sier forsvarer til VG

Moren til 13 år gamle Angelica Heggelund er dømt til fengsel i tre år etter at datteren døde i en hytte på Beitostølen 2015, melder VG.

F.v. medforsvarer Ann Turid Bugge, den tiltalte moren og forsvarer Aasmund O. Sandland i Valdres tingrett, der en 46 år gammel kvinne var tiltalt for grov mishandling etter at datteren ble funnet død av avmagring i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015
  • og NTB

Moren, Camilla Lem Heggelund, fikk dommen fra Valdres tingrett forkynt på politistasjonen i Drammen tirsdag formiddag skriver VG.

– Jeg har bare sett slutningen, og hun fikk en fengselsstraff på tre år. Den vil selvfølgelig bli anket, sier advokat Aasmund Sandland til VG.

Fremmøteforkynning er ikke et rettsmøte og derfor ikke offentlig.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i fire år for moren under rettssaken i Valdres tingrett i begynnelsen av april.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa i sin prosedyre at det bare var en liten tvil som gjorde at påtalemyndigheten ikke tok ut tiltale om drap mot 46 år gamle Camilla Lem Heggelund.

– Å forvolde en annens død kan også skje ved unnlatelse. Man har et ansvar og en plikt til å gjøre aktive handlinger. Da er spørsmålet om hun har innsett at det var overveiende sannsynlig at datteren kunne komme til å dø, sa Dymbe i retten.

Den lille tvilen førte til at kvinnen i stedet ble tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner.

Allerede under rettssaken sa Lem Heggelund til Dagbladet at hun vil komme til å anke dommen dersom tingretten finner henne skyldig etter tiltalen.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Aktor sa i retten at det var moren som skal ha stått i veien for behandlingen av datterens spiseforstyrrelser.

Bør frifinnes

Kvinnens forsvarere mente derimot at kvinnen måtte frifinnes. Advokat Aasmund Sandland mener moren ikke kan straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi.

– Det er ikke resultat av mors manglende omsorg eller manglende helsehjelp. Dødsfallet skyldes en eneste ting: Den mest dødelige sykdommen psykiatrien kjenner, sa han i prosedyren.

Rettsoppnevnte sakkyndige har slått fast at kvinnen er tilregnelig og dermed kan straffes om hun kjennes skyldig. Hun var ikke til stede i rettslokalet under store deler av rettssaken.