Imam i Drammen dømt til fengsel for vold

En imam ved en moské i drammensområdet er i Drammen tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder for vold mot kona og tre barn.

Imamen som i Drammen tingrett ble dømt til ett år og tre måneders fengsel, anker dommen.
  • og NTB

Imamen ble pågrepet av politiet i april i år etter at den eldste datteren betrodde seg til en lærer om at faren var voldelig mot henne, de to yngre søsknene hennes og moren, skriver Drammens Tidende

Trebarnsfaren i midten av 40-årene ble hentet fra Pakistan for å være imam i en moské i Drammen for snart to år siden, og volden han er dømt for skjedde fra våren 2017 fram til pågripelsen.

Slo barna

Under rettssaken ble avhør av barna avspilt i retten. Barna fortalte om en far som bestemte alt hjemme. Gjorde barna ikke som han sa, ble han sint, kjeftet og slo ifølge barna. Faren på sin side benektet at han noen gang hadde løftet hånden mot barna og forklarte at han var kjent med at det ikke var lov til å slå barn i Norge.

– Tror dere at en mann som har bodd i mange land, er religiøs og har lang utdannelse kan være voldelig? spurte han i retten og viste til at han har flere mastergrader.

Ingen formildende omstendighet funnet

Retten landet på at man kan være voldelig, selv om man er religiøs og har lang utdanning.

– Retten finner ingen grunn til å betvile forklaringene til de fornærmede. Barna har fastholdt sine forklaringer over tid, selv etter at de forsto at de førte til at faren ble fengslet, skriver dommer Karina V. Rankin. Hun fant ingen formildende omstendigheter.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale til sammen 200.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre barna. Kona ønsket ikke erstatning.

Mannens forsvarer, Øyvind Sterri, sier til Drammens Tidende at dommen blir anket.