Norge

Hjemmeboende pasienter med demens går sjeldnere til fastlegen. – Ingen grunn til å tro at de er mindre syke enn andre, sier forsker.

– En av syv eldre som mottar hjemmesykepleie, har ikke møtt legen sin på halvannet år. Dette er bekymringsfullt, sier forsker Arnt Egil Ydstebø.

Mye tyder på at dagens tilbud om hjemmetjenester ikke treffer behovet til personer med demens og deres pårørende, viser ny forskning.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Ferske undersøkelser kaster nytt lys over omsorgen for personer med demens:

Les hele saken med abonnement