Norge

«Utpå natta falt et tysk sjøfly i havet»

Ytterst i havgapet var fyrvokterens sønn vitne til flystyrt, og han møtte nervøse norske marinefolk.

  • Lars Kluge

Emil Tønnesen, Katlan fyr, Farsund

Emil Tønnesen

8 april 1940 var en fin vårdag for oss på fyret, ærfuglene kurret og terna var kommet. Selv var jeg i sving med avsluttning av folkeskolen og leste til konfirmasjon i Spind. Far dreiv med storvask i stuene etter en lang og hard fyringsperiode med kull og koksovner.Vi hørte tiltagensde flydur og trafikk ute i horisonten, radioen meldte om invasjon i Norge. Om kvelden gav forsvarsledelsen ordre om at alle fyrlys fra Svenskegrensen til Marsteinen fyr skulle slukkes. Mor protesterte,«Det gikk ikke ann å ta ordre fra andre enn Fyrdiriktøren» mente hun. Utpå natta falt et tysk sjøfly i havet vest av Ystesteinen, nødraketter blei skutt opp. Flyet brakk bak vingene og forparten sakk, men halepartiert fløyt, godt synelig.

Far kjørte ut og fikk slep på flydelen. Det gikk smått med den lille 3-hester'n, men utpå dagen kom slepet i havn, det var 9. april og første kontakt med Wehrmacht. Vi fulgte med i kikkerten og fikk se miner som fløt ute i horisonten, tunge tyske fly duret over oss i lav høyde i vestlig rettning.

Fant revolvere

Det luktet nytt av flydelen, olje og aluminium, ledninger, rør og instrumenter hang på.

afp000864413-mMJjBElsYJ.jpg

En gienomgående trunk i flykroppen med plass til 4 bokser nødproviant/medisiner etc var noe vi fant svært spennende. 2 alum.bokser var intakk og inneholdt revolvere, raketter, førstehjelputstyr etc. Far blei litt betenkt og reiste til Farsund der torpedobåten NKM «Teist» lå fortøyed. Vel tilbake med nestsjefen og skytteren på «Teist», beslagla de alt untatt provianten.Marinekarene var rastløse og nervøse det hadde vært smått med kontakt fra overkomandoen i Oslo. De fortalte at det var skutt på flyet fra «Teist». Om det var treff kan stå usagt,men i så fall er det det eneste motangrep som blei gjort på Sørlandet ved invasjonen tror jeg. Det blei full overgivelse på land og sjø uten kamp i Agderfylkene.

Ved Drøbak blei Krysseren "Blucher " senket av torpedoerfra Oscarsborg festning, en polsk U-båt senket Troppetransport skipet "Rio de Janeiro " utenfor Vallesvær. Lik og hester dreiv omkring.

Senket torpedobåten og reiste hjem

Marineoffiserene tok tid til en kopp kaffe på Katland og siste radionyheter før de blei satt tilbake til «'Teist». Det skulle gå 5 år før jeg igen fikk se kongens karer i uniform. Neste dag kjørte de torpedobåten inn i Oftefiorden og senket «Teist» på grunt vann ved Drange etter å ha åpnet bunnventilene, deretter reiste de stille og rolig hjem.

Det kom to tyske flyvere til sykehuset i Farsund, de hadde padlet i en gummibåt til Østre Hanangerstranna fire kamerater var døde etter flystyrtet ved Ystesteinen.

Far funderte mye på hva han kunne ha kommet opp i om han hadde kjørt ut da de første nødrakettene blei skutt opp den aprilnatta.

Det skulle bli mye bråk rundt flydelen, tyske militære kom stadig på visitt til Katland og mente vi hadde gjemt unna vitale deler. Raporter blei skrevet og vandret sikkert rundt i systemet.

Det vi fikk mest glede av var en gummibelagt tank som innholt 800 liter flybensin. Etter hvert fikk vi kuttet vraket i delene og med hjelp av båtkrana og tralla lagret det hele bak båthuset. Far kontaktet Hafenkontoret flere ganger og ba om en skriftlig avgjørelse og tillatelse til å kvitte seg med delene. Først i september kom tillatelsen fra havnekontoret i Arendal. Vi meislet flydelene opp i mindre flak og solgte aluminiumen for kr.0.65 pr.kilo.til et Oslofirma.

Tyskerne kom mange ganger uventet til fyret etter at de intok Farsund. Det var ca 150 tyskere i byen, i stille dager kunne vi høre de masjerte syngende «Denn wir fahren gegen Engeland» Tyskerene ville sette seg inn i hva vi foretok oss, flyvraket var også et påskudd til nærmere gransking og inspeksjoner.

Dagen derpå

En dag -21. april 1940 -med ganske mye sjøgang kom 6 tyskere ut i den gråmalte motorbåten tilhørende tollsjef Bahr. De var kledd i side gønne frakker med pistolbelter og sabel. Vi så straks at de var fullstendig blottet for sjøvett og båterfaring.

Etter en rundtur helt inntil fjæresteinene la de til i Gamlestøa på nord-østsida. De hoppet i land og sveivet fangelina rundt pålen.Jeg fikk straks beskjed av far om å holde båten fra land. Siste mann opp av båten luktet av fyll. Dagen føre hadde de nok feiret Hitlers bursdag og inntoget i Norge. Underoffiseren godtok at jeg hoppet om bord og staket båten ut av dragsuget like før propell og ror gikk inn i fjæresteinene. Det kunne ha blitt en kjedelig historie.

Desse tyskerne var ganske arogante. De påsto at fyrert hadde vært ulovelig tent, mens far mente at vårsola kunne ha reflekter i prismene. De gav seg med det, men kunne ikke tro at fyret bare var et enkelt innseilingsfyr for distriktet uten tråløs radioforbindelse. Styrken var på 640 Hefnerlys og synsvidden på 13 nautiske mil.De forlangte å se kikkerter, morselamper radioer etc. To av de høyeste offiserene hadde dype arr i ansiktet på kinn og hake og vandret rundt i jernskodde blanke støvler. De var et riktig fryktingyding nærvær.

Les mer om

  1. Min 9 april