Norge

Strømregning viktigere enn miljø

Nordmenn er bekymret for klimaendringer som følge av forurensning, men få vil begrense eget forbruk eller betale ekstra for grønn strøm.

Klikk for større grafikk.
  • Forf>
  • <forf>frøydis Braathen <

Tenke det, ville det, men gjøre det...? Nordmenn har et ambivalent forhold til strøm produsert på en måte som ikke forurenser miljøet. Vi svarer ja på spørsmål om vi er bekymret for menneskeskapte klimaendringer, men nei til å begrense strømforbruket vårt. Det viser TNS Gallups Energibarometer for tredje kvartal i år. 1000 strømkunder hos ni utvalgte leverandører er med i undersøkelsen.Åtte av ti svarer at de er bekymret for klimaendringene som følge av forurensning. Likevel sier bare tre av ti at det som bekymrer dem mest ved eget forbruk er belastningen på miljøet. Seks av ti er i stedet mest bekymret for hvor mye strømforbruket går ut over lommeboken deres. Syv av ti mener dessuten de gjør nok for å begrense eget energiforbruk, og tre av ti tror en reduksjon i eget strømforbruk ville gå ut over livskvaliteten. Undersøkelsen viser også at vi er lunkne til å betale ekstra for miljøvennlig, grønn strøm: Fem av ti svarer nei på dette spørsmålet.

Mer kunnskap.

Tone Granaas, daglig leder i Grønn Hverdag, tror mange føler avmakt overfor store, globale utfordringer, som klimaendringene. — At så mange er bekymret, betyr at vi har begynt å få opp erkjennelsen og kunnskapsnivået om miljøutfordringene. Men det er ofte lettere å fokusere på andre enn å se på hva en selv kan gjøre, sier Granaas. Hun tror folk trenger mer kunnskap og konkrete eksempler på hvordan deres forbruk påvirker miljøet.- Vi trenger både kunnskap og verktøy for å se sammenhengen mellom eget forbruk og miljøutfordringene. En undersøkelse viser for eksempel at hvis vi i Norge skrur av alle apparater som står på stand by, vil vi spare nok til å forsyne nesten hele Trondheim med strøm. Eksempler som dette tar problematikken ned på bakkenivå, og gjør det lettere å se hva hver enkelt kan bidra med, sier Granaas.

Garantert fornybar.

Selv om Norge har mye vannkraft, gjør utvekslingen av kraft gjennom strømnettet at norske forbrukere også får strøm basert på importert varmekraft, det vil si ikke-fornybar energi fra blant annet kull, olje og gass. Flere kraftleverandører tilbyr nå kundene sine en garanti for at pengene de betaler kun går til 100 prosent fornybar energi. Statnett utsteder opprinnelsesgarantier basert på det europeiske sporingssystemet RECS. Selv om det ikke er mulig å spore den fysiske strømflyten, er det mulig å spore kraftkronene du betaler til produsenter av fornybar energi, på samme måte som banker kan spore pengeflyt.Mens halvparten av de spurte i undersøkelsen sier nei til å betale ekstra for grønn strøm, er likevel nærmere 40 prosent villige til å åpne lommeboken. Fem av de ni kraftleverandørene i undersøkelsen tilbyr opprinnelsesgaranti på fornybar energi. Hos Fjordkraft, Lyse Energi og Eidsiva energi koster ikke garantien noe ekstra. Hos Ustekveikja og Fortum kan kundene selv velge å betale litt ekstra for å bidra til produksjon av fornybar energi.

Bevisste kunder.

Via Fortums nettside CO2ri.no kan alle strømkunder, uavhengig av leverandør, betale 30 kroner måneden for et "abonnement" på opprinnelsesgaranti. Hans Petter Kildal i Fortum sier de har valgt å gjøre det på den måten for å gi strømkunder et reelt valg. - Vi som kraftleverandør står midt oppe i problematikken med klimaendringene, og vil derfor gi kundene et alternativ for at de kan bruke sin forbrukermakt. Dette er vel først og fremst et produkt for bevisste kunder, sier Kildal.Ifølge ham står energiproduksjonen for 40 prosent av de menneskeskapte klimagassene. Det internasjonale energibyrå (IEA) stipulerer at det internasjonale energiforbruket vil øke med 50 prosent de nærmeste årene.

Flere søker spareråd

Stadig flere kontakter Enova for å få tips om hvordan de kan kutte ned på strømforbruket.

Arne Morten Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i Enova, forteller at de merker økt pågang fra folk som er interessert i å spare både miljøet og lommeboken for strømkostnader. - Det siste året har både besøkene på nettsiden vår og antall henvendelser til gratistelefonen vår økt. Det handler nok både om pris og klimaomtanke. Til syvende og sist er det et holdningsspørsmål hvor flink du er til å begrense strømforbruket ditt, sier Johnsen.

Enkle sparemetoder.

Han er overrasket over at 30 prosent av de spurte i undersøkelsen mener livskvaliteten blir redusert hvis de må kutte ned på strømforbruket.- Jeg synes det høres ut som en overdrivelse. I dag finnes det så mange enkle måter å spare strøm på at jeg ikke kan se at det vil ha noen stor betydning i folks hverdag. Hvis du for eksempel bytter ut en gammel panelovn med en ny ved- eller pelletsovn, har du en rimeligere og mer miljøvennlig varmekilde i mange år fremover. Dessuten tror jeg det er en vanesak å bli bevisst på enkle tiltak som å skru av lys og apparater når de ikke er i bruk, eller å senke varmen i boligen om natten, mener Johnsen.

Tre av ti tror en reduksjon i eget strømforbruk vil gå ut over livskvaliteten. Men i dag finnes det mange måter å spare på som tvert i mot gjør livet bra. Som for eksempel varmen fra en pelletsovn.