Norge

Fagfolk advarte mot å løslate Betew - domstolene lyttet ikke

Fagfolk advarte mot at Metkel Betew skulle løslates fra forvaringsdommen. Selv ville Betew bruke sin tunge kriminelle erfaring til å advare ungdommer mot kriminalitet.

Forvaringsdømte Metkel Betew ville bruke sin kriminelle erfaring til å advare barn og unge når han ble løslatt fra Ila.
  • Håkon Letvik
  • Nina Selbo Torset
    Journalist

Det manglet ikke på advarsler da Metkel Betew søkte om prøveløslatelse fra forvaringsdommen på 16 år.

Betew var dømt fem ganger før han ble dømt til 16 års forvaring for sin deltagelse i Nokas-ranet, blant annet for ran av pengetransporter.

Manglende empati, manglende skyldfølelse, meget lav toleranse for frustrasjon og voldsbruk og dyssosial personlighetsforstyrrelse er noen av betegnelsene fagfolk har brukt om mannen som har sittet over halvparten av livet i fengsel.

— Ikke klar for samfunnet

- Metkel Betew er ikke klar for samfunnet, var det tydelige budskap fra statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland.

Men både i Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og i Høyesterett talte han for døve ører; dommerne mente det ikke var nærliggende fare for ny, grov kriminalitet.

Og dermed ble Betew 1. desember prøveløslatt fra forvaringsdommen, som det fortsatt gjenstod seks år av.

Etter 295 dager i frihet ble han altså mandag denne uken pågrepet i en stor politiaksjon. Han er nå siktet for alvorlig narkotikakriminalitet.

Hvis Betew blir dømt eller det fastslås at han har utstrakt kontakt med kriminelle, risikerer han å bli satt inn på Ila til soning av resten av forvaringsdommen.

Den erfarne statsadvokaten baserte sine konklusjoner på detaljerte rapporter fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og på vurderingen som ble gitt av psykiater Randi Rosenqvist.

Trassig, vanskelig og truende

Fra Ila ble Betew beskrevet som trassig, vanskelig, truende og som en som stadig prøvde å tøye grenser. Og han ble beskrevet som en person som manglet empati og som bare brydde seg om sine egne behov. Han hadde også avvist tilbud om å delta i programmer eller psykologbehanding hvor formålet var at han skulle utvikle og forbedre seg som person.

Betew nektet ethvert samarbeid med ledelsen på Ila i forbindelse med søknad om prøveløslatelse – han ville ikke snakke med psykiater Rosenqvist da hun skulle lage en risikovurdering. Han nektet også å gi opplysninger om sin deltagelse i skole- og studieopplegg.

I sine ti år på Ila fullførte Betew videregående skole, og han tok noen enkeltemner ved Universitetet i Oslo som han planla å videreføre til en bachelorgrad i sosiologi.

Ville arbeide med barn og ungdommer

- Jeg vil arbeide med vanskeligstilte barn og ungdommer. Jeg var ung selv, og vet hvor galt det kan gå. Jeg har sittet halve livet i fengsel, men har et annet fokus i dag, forklarte han i tingretten.

Han beskrev seg selv som strukturert, målrettet og sta – egenskaper som han tidligere hadde brukt til tung kriminalitet.

— Men nå har jeg et annet fokus, nå vil jeg studere og ha tid til familien og ta meg av mine gamle foreldre, sa han i tingretten.

Spesialrådgiver og psykiater Randi Rosenqvist har både som vitne og i erklæringer vært klar på at Betew etter hvert burde sluses ut i samfunnet i kontrollerte former – gjennom et åpent fengsel hvor han under tilsyn gradvis kunne få mer og mer frihet.

- Urealistiske fremtidsplaner

Rosenqvist var svært kritisk til Betews «yrkesvalg».

– Han har urealistiske fremtidsplaner. Betew vil bruke sin kriminalitet som resssurs. Men kriminaliteten hans er ingen ressurs. At han som kjendiskriminell skal reise rundt på skoler og fortelle er ikke hensiktsmessig hvis han virkelig ønsker å komme bort fra det kriminelle miljøet. Da burde han byttet navn og skaffet en utdannelse uten høy profil, og fått en vanlig jobb, sa Rosenqvist da hun vitnet i Asker og Bærum tingrett i april i fjor.

Hun var også kritisk til at Betew fortsatt hadde utstrakt kontakt med andre kriminelle og deres familier, blant annet David Toska som betraktes som «hjernen» bak det dødelige Nokas-ranet i Stavanger.

- Etter min mening synes det ikke som om han har tatt avstand fra sin kriminelle identitet, snarere spiller på den, skrev Rosenqvist i en erklæring.

Høyesterett fant at det ikke var nærliggende fare for grov kriminalitet og Betew ble dermed løslatt fra Ila 1. desember 2014 for å flytte hjem til sine foreldre i Oslo. Ett av vilkårene var at han kuttet ut all kontakt med det kriminelle miljø.

Nå er Betew pågrepet igjen, og Randi Rosenqvist ser ut til å ha fått rett i sine vurderinger. Hun sier til Aftenposten at det ser ut til å være et sprik mellom den måten domstolene og sakkyndige vurderer en forvaringsdømt.

Hun viser til at psykiatere og jurister har helt ulike forutsetninger for å vurdere risikoen ved løslatelse.

— De psykiatriske vurderingene beror på et medisinsk skjønn som naturligvis ikke er noen eksakt vitenskap. Det juridiske skjønn bygger på andre forutsetninger. Jeg er forundret over at domstolene i en del saker gjør psykologiske vurderinger, sier Rosenqvist.

Les også

  1. Nokasdømt i konfliktmed fengselsbetjentene

  2. Aktor: - Metkel Betew er ikke klar for samfunnet

Rådgiver og psykiater Randi Rosenqvist mente Metkel Betew hadde urealistiske fremtdisplaner, og at han gradvis måtte sluses ut i samfunnet igjen.