143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak

143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017. Over halvparten av dem ventet på å bli sendt ut av Norge når de fyller 18 år.

UDI-logoen, i UDIs kontorer i Oslo. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
  • NTB

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.

– Vi tror årsaken til at det er blitt flere forsvinninger, er at flere har fått en tidsbegrenset tillatelse eller er redde for å få en slik tillatelse eller et avslag, og dermed frykter å bli returnert ved fylte 18 år, sier Heidi Vibeke Pedersen, assisterende fagsjef i UDI.

I løpet av samme periode i fjor var det i underkant av 50 barn og unge som forsvant fra mottakene. Totalt for fjoråret forsvant 182 enslige, mindreårige asylsøkere.

Ifølge UDs statistikk var 119 av de unge som har forsvunnet så langt i år 17 år gamle. Flere av barna hadde en såkalt begrenset oppholdstillatelse.

– Det sier oss at dette er barn som har en enorm redsel for å bli sendt ut på 18-årsdagen og bli sendt tilbake til krig. Vi vet at mange av dem som forsvinner, har midlertidig oppholdstillatelse og vet at de skal sendes ut når de blir 18, sier Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.

Pedersen sier det er mottakene som har omsorgsansvaret for de unge, og skal jobbe forebyggende for å unngå at de forlater mottakene. Men de unge kan forlate mottaket når de vil, uten at man har myndighet til å holde dem tilbake, sier Pedersen.