Regjeringsadvokaten hevder Behring Breivik brukte Fjordland, Paradise Hotel og kald kaffe for å få medieoppmerksomhet

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted gikk til frontalangrep på Anders Behring Breiviks troverdighet på den første dagen av ankebehandlingen om massedrapsmannens soningsforhold.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten, hilser på massedrapsmannen Anders Behring Breivik før ankebehandlingen startet tirsdag. Etterpå gikk han til verbalt angrep på terroristens troverdighet.

Med terroristen i mørk dress og skjegg ristende gjentagende og demonstrativt på hodet noen meter unna, satte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted inn et verbalt frontalangrep på Behring Breivik i de første timene av ankesaken i Skien tirsdag.

Behring Breivik ble beskrevet som en som manipulerer faktum og har «sannhetsforskyvninger».

– Det han skriver og sier, både generelt og her i retten, må sees i lys av hans ideologiske prosjekt, sa Sejersted til de tre dommerne i retten.

Regjeringsdvokaten mener 37-åringen bruker hele rettsprosessen til å spille et spill og bevisst fremstiller seg selv annerledes i offentligheten enn han ellers er.

– Brukte spesielle ord for å skaffe seg oppmekrsomhet

Han viste deretter til flere eksempler på hva terroristen hadde sagt i samtaler med fengselsbetjenter i Skien i fjor.

Ifølge Sejersted skal Behring Breivik i samtalene ha lagt ut om sin mediestrategi og sagt at han utad vil fremstå på en måte som gagner hans sak.

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik (37) føres inn i rettssalen i Skien tirsdag.

Til fengselsbetjentene skal Behring Breivik ha forklart at han brukte ord som «Fjordland, Paradise Hotel og kald kaffe» for å skaffe seg oppmerksomhet slik at folk ville lese mer om «saken hans» og finne frem til hva han egentlig mente, ifølge Sejersted.

Han skal også ha sagt at det viktigste for ham ikke er å vinne saken, men å fremstille seg selv som en god og trygg leder.

– Han ønsker ikke å bli fremstilt som offer og sa at han gjorde nazihilsen for å skape et bilde som blir husket i mange år, sa regjeringsadvokaten i sitt innledningsforedrag, mens Behring Breivik noterte underveis og ristet gjentagende på hodet.

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik (37) viste en høyreekstrem hilsen i retten i Skien tirsdag. Etterpå fikk han refs av lagdommer Øystein Hermansen.

Ville kommentere bevisverdien av terroristens forklaringer

Etter rettsdagen sa Sejersted at han mener det er nyttig for retten å få lest opp Behring Breiviks egen forståelse av hvordan han oppfører seg i retten.

Samtalene ble lest opp for å kommentere troverdigheten av terroristens forklaringer og tekster, ifølge Sejersted. Behring Breivik skal selv forklare seg torsdag.

– Det er mange tekster av Behring Breivik som er fremlagt i saken og som vil bli lest opp. Det kommer til å bli en forklaring fra ham. Jeg mente å knytte noen korte kommentarer til bevisverdien av hans tekster og forklaringer, sier Sejersted til Aftenposten.

– Ønsker dere å bryte ned hans troverdighet?

– Nei, det vil jeg ikke si er noe stort mål for oss. Vårt mål er å vise at de soningsforholdene han soner under ikke er brudd på menneskerettighetene. Det er bare i den grad han anfører i sin forklaring at det er umenneskelig behandling, at vi har en kommentar til troverdigheten av det, sier Sejersted.

Behring Breiviks advokat, prosessfullmektig Øystein Storrvik, kommenterte høytlesingen fra samtalene med fengselsbetjentene slik:

– Det er et voldsomt materiale med en uendelighet av sitater. Det er meningsløst å gjengi ett av dem. Jeg forholder meg til vår dialog.

– Mener du sitatene er tatt ut av sin sammenheng?

– Det er en uendelig mengde sitater avgitt der og da i hans hverdagssituasjon. Det er ikke noe grunn til å ta noen nærmere analyse av det, sier Storrvik.

Gjorde nazihilsen og fikk tilsnakk av dommeren

Behring Breivik ble geleidet inn av flere fengselsbetjenter i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Telemark fengsel i Skien tirsdag litt over halv ett.

Ankesaken som startet tirsdag, gjelder spørsmålet om terroristen har vært og er utsatt for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med soningen av sin straff.

I fjor ga Oslo tingrett den 37-åringen medhold i at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.

Behring Breivik sammen med sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen i lagmannsretten tirsdag.

Han hilste på sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen før han stilte seg opp og gjorde en demonstrativ høyreekstrem hilsen til de rundt 40 fotografene og journalistene som følger ankebehandlingen.

Deretter håndhilste han på Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører saken for staten.

Da retten var satt henvendte lagdommer Øystein Hermansen seg til Behring Breivik. Dommeren ba terroristen ikke gjøre en slik hilsen igjen og kalte det «krenkende for retten».

Da Behring Breivik ønsket å kommentere dommerens kommentar, ble han stoppet. Dommeren ville ikke ha noen kommentarer.

Mener Breiviks soningsregime er utpreget humant

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted diskuterer med advokat Øystein Storrvik før retten ble satt i fengselet i Skien tirsdag.

Staten mener soningsforholdene er langt unna noe brudd på menneskerettighetene. Hverken i vanlig forstand eller i juridisk forstand.

– Han soner på mange måter under bedre forhold enn andre fanger for å kompensere for at han ikke har kontakt med medfanger. Det er meget langt fra menneskerettsbrudd, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i retten, mens Behring Breivik noterte og ristet demonstrativt på hodet.

Sejersted kalte Behring Breiviks soningsregime «utpreget humant».

– Straffen skal føles. Straffen skal vær en straff. Det er ikke noe galt i at Anders Behring Breivik føler straffen som et onde eller er misfornøyd med straffen. Det er slik det skal være, påpekte Sejersted.

– Han er fortsatt en høyreekstrem fundamentalist

Staten vil i ankesaken bruke mer tid på å tydeliggjøre de systematiske risikovurderingene de mener er gjort i terroristens soning.

– Det er vanskelig å vite sikkert hvor farlig Behring Breivik er i dag, i morgen, om et år eller ti år, sa Sejersted i sin innledning.

– Det som gjorde ham ekstra farlig, var hans evne til langsiktig og strukturert planlegging. Han er fortsatt en høyreekstrem fundamentalist, sa Sejersted til retten og la til at staten mener Behring Breivik er den samme personen nå som da han gjennomførte terrorangrepene 22. juli 2011.

Regjeringsadvokaten fortsetter sitt innledningsforedrag onsdag. Da vil Behring Breiviks soningsforhold stå sentralt. Det er satt av seks dager til saken i Skien.