Ingen englesang for prinsessen

Næringsvirksomheten til prinsesse Märtha Louise strekker seg nå fra eventyropplesning til undervisning i kontakt med engler.

Biskop Olav Skjevesland stiller seg spørrende og avventende til prinsessens undervisningstilbud. Også for Menighetsfakultetet var det helt nytt at prinsesse Märtha Louise nå skal tilby undervisning i kontakt med engler.

Prinsessens engleskole er helt ukjent for biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark, og det til tross for at han selv for femten år siden utga boken, "Engelen ved din side" på Verbum forlag. — Jeg har ingen annen kommentar enn at jeg stiller meg spørrende og avventende til prinsessens undervisningstilbud, sier biskopen, én av Norges autoriteter på Bibelens englehierarki og funksjon.

Englefabrikken.

Også ved Det teologiske Menighetsfakultetet (MF), som blant venner kalles Englefabrikken, var det helt nytt at prinsesse Märtha Louise skal gå høyskolen i næringen ved å tilby undervisning i kontakt med engler. Mens prinsessens engler opererer i det moderne new age-markedet, er det englene i den kristne konteksten som er MF's lære.Advarer mot demoner. Professor Tormod Engelsviken forklarer at Bibelens engler er utsendt av Gud, de er åpenbaringsvesener og de lovsynger Gud. Det finnes engler i både islam og jødedommen.- Men selv om menneskene har en forestilling om at vi har vår egen skytsengel, så oppfordrer ikke Bibelen til å ta kontakt med engler eller tilbe dem. Søker menneskene kontakt med slike åndsmakter, kan det få negative konsekvenser slik som spiritisme og okkultisme og kontakt med onde ånder og demoner.

Ingen kommentar.

Mari Sørli, protokollfører for Prinsesse Märtha Louises Kulturformidling, sier at det var en feil at Slottets telefonnummer sto oppført som kontaktnummer på nettsiden til Astarte Education. Hun har ingen kommentar til om undervisningstilbudet formelt er en del av prinsessens enkeltmannsforetak, som ble opprettet da Kong Haralds datter i januar 2002 frasa seg tittelen Hennes Kongelige Høyhet slik at hun kunne drive egen forretningsvirksomhet.

Ikke naturlig.

På spørsmål til Det kongelige hoff om Kongen har vært rådspurt i forbindelse med prinsessens nye næringsvei svarer informasjonsrådgiver Sven G. Gjeruldsen at man ikke finner det naturlig å kommentere dette spørsmålet. Tradisjonelt har denne måten å svare pressen på vært tolket som en bekreftelse på at det har vært en vanskelig sak for kongeparet.

Okkultur.

— Jeg tror dette oppleves som pinlig for kongeparet fordi de tilhører en generasjon hvor denne type religiøsitet har vært betraktet som eksentrisk, sier Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker ved NTNU og redaktør av bladet Skepsis. - Men dette er jo en familie som er vant til eksentriske slektninger i Europas kongehus, så det kan jo hende de synes det er normalt at datteren tar betalt for å formidle kontakt med engler.Dyrendal karakteriserer prinsessens inntog på det religiøse markedet som et typisk tegn på at "okkulturen", blanding av okkultisme og kultur, får et ankerfeste i Norge.