Bruk kontrakt - slipp venting

Altfor få tegner kontrakt med håndverkeren, mener Forbrukerrådet. Med riktig kontrakt kan du kreve dagmulkt hvis de kommer for sent.

Har du sittet og ventet på en håndverker som sent eller aldri dukket opp? Det kunne du ha unngått — eller i det minste krevd kompensasjon for - dersom du hadde tegnet riktig kontrakt med håndverkeren. Både byggebransjen og Forbrukerrådet kjører nå en offensiv for å gjøre både forbrukerne og håndverkerbedriftene flinkere til å bruke kontrakter.

I fjor mottok Forbrukerrådet 4.148 henvendelser om håndverkere på telefon. Det er en økning på 60 prosent i forhold til i 2004. Svært få av henvendelsene resulterer imidlertid i skriftlige klager - i fjor mottok Forbrukerrådet totalt 191 skriftlige klager på håndverkere - en økning på nesten 50 prosent fra 2004.

Påstand mot påstand

Ifølge underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet har det store spriket mellom muntlige og skriftlige klager en enkel forklaring: forbrukerne og håndverkerne er rett og slett for dårlige til å nedfelle avtaler i skriftlige kontrakter.

— Vi får dette gapet fordi det alt for ofte ikke foreligger noen skriftlig avtale. Da blir det påstand mot påstand, og det er vanskelig å komme noe videre, sier han til Forbruker.no.

Han oppfordrer nå både håndverkerbransjen og forbrukerne til å bli flinkere til å bruke kontrakter.

— Kontrakten bør minimum inneholde en beskrivelse av oppdraget, pris, materialvalg og tidsfrister. Da hadde vi sluppet all denne misnøyen i ettertid. Det hadde også vært en opprydning i forhold til at mange blir sittende og vente på håndverkere som sent eller aldri kommer, sier Helde.

Dagmulkt

Han opplyser at du har anledning til å kreve dagmulkt av håndverkeren som kommer for sent, dersom du har brukt en av kontraktene Forbrukerrådet har utarbeidet i samarbeid med bransjen: Byggeblankett 3501 og Byggeblankett 3502. Førstnevnte brukes til byggeoppdrag på 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp (1,5 G) eller mer, som er 88.167 kroner, mens den andre brukes for mindre beløp. Kontraktene finner du hos Standard Norge, og koster 80 kroner.

Helde oppfordrer nå bransjeorganisasjonene til å gjøre et fremstøt overfor sine medlemmer for å få dem til å bli flinkere til å bruke kontrakter.

- Hvorfor tror du det slurves med dette i bransjen?

— Man skulle tro de skulle være flinkere til å bruke kontrakt, siden bransjen for tiden er så opptatt av seriøsitet og å unngå svart arbeid. Reklamasjoner tar tid, og er et irritasjonsmoment, også for bransjen. Dessuten fører ikke misfornøyde kunder til gjensalg. Så alt tilsier at en kontrakt med en enkel beskrivelse av oppdraget forebygger slike konflikter, sier Helde.

Krevende kunder

I Byggenæringens Landsforbund (BNL) ønskes initiativet velkommen.

- Vi ønsker mer krevende kunder - det vil skjerpe hele systemet. Vi har sluppet unna for lett, og nå ønsker vi å stramme inn. Det vil også gjøre at vi får bedre håndverkertjenster etter hvert, sier administrerende direktør Sverre Larssen i BNL til Forbruker.no.

— Vi ønsker å sette fokus på forbrukerne og bruk av svart arbeidskraft, og problemene som oppstår når man ikke har gode nok kontrakter. Har man en god kontrakt, får man gjort jobben slik man har ment at den skal gjøres. Nå er det mye muntlig, og da får man mange diskusjoner etterpå, sier Larssen.

Han understreker at har man skriftlig kontrakt, er det også mye lettere å fordele ansvar hvis for eksempel håndverkeren får andre, mindre seriøse underetreprenører til å gjøre deler av arbeidet.

Han vil nå sammen med Forbrukerrådet vurdere om kontraktene skal gjøres tilgjengelige for forbrukerne gratis på nett.