Fortsatt passproblemer etter sommeren

Skal du på ferie i høst eller til vinteren, bør du fortsatt være tidlig ute.

Det er fortsatt kø for norske pass. Det går fortere med ID-kort.

En endeløs kø og ferier som gikk i vasken. Produksjonen av norske pass sto i stampe og opptok mange før sommeren.

Forrige onsdag sendte Politidirektoratet sin siste oppdatering over hvordan det ligger an, til Justis- og beredskapsdepartementet. Der heter det at:

  • Det er noe enklere å få passtimer nå. Ved cirka 60 av 78 passkontorer er det ledige timer i august og september og frem til januar.
  • I underkant av 20 passkontorer er fortsatt fullbooket de nærmeste månedene. Dette gjelder hovedsakelig pass- og ID-kontorer i større byer og tettsteder på Østlandet.
  • Det er fortsatt lang kø hos produsenten Thales for produksjon av allerede bestilte pass. Køene går ikke ned og er faktisk noe høyere nå enn i midten av juni.

Cirka 95.000 bestilte pass lå i kø forrige uke. Nå skal tallet være rundt 90.000.

Det er forventet mer langsiktige prognoser for høsten den kommende uken.

Produserer mindre enn forventet

I Oslo la politiet i forrige uke ut 9000 timer fremover i tid. Nå vil politiet se hvordan det påvirker køene og ledige timer ved nærliggende passkontorer rundt hovedstaden.

Men det betyr ikke at du får time nå.

Når Aftenposten forsøker å bestille time ved Grønland politistasjon eller Sandvika politistasjon, er det kun en håndfull ledige timer før november og desember. Få ledige timer er det også i Lillestrøm. Flere ledige timer er å oppdrive i Ski, sør for Oslo.

Politiet skriver også at Thales ikke produserer så mange pass som politiet er lovet. Det skal lages 4200 pass daglig. Nå varierer det mellom 3800 og ned mot 1700 pass daglig.

Dette skjer ifølge politiet til tross for at Thales nå har tilstrekkelig med passbøker. Mangel av råvarer til produksjon av passbøker ble pekt på som en hovedutfordring i vår.

Les også

Politiet fikk nok. Slik var oppvasken med leverandøren av norske pass.

Konsekvensen er at politiet ikke vil tillate såkalte samsøknader. Dette er søknader hvor man bestiller pass og ID-kort samtidig. Dette vil ikke bli tillatt før leveransen av pass er mer stabil.

Nå skal det være 6–7 ukers ventetid på pass og en ukes ventetid på nasjonalt ID-kort.

Ut og reise? Det kan fortsatt være lurt å være føre var.

Hva med våre naboland?

Variasjonene er store innad i Norden.

I Sverige er det enda lengre kø. Der er det 400.000 bestilte pass i kø og en forsinkelse på 12 uker. Svenskene forventer at ting vil normalisere seg før jul.

I Finland, der Thales’ fabrikk ligger, er imidlertid køene kortere. Rundt 30.000 dokumenter ligger i kø. Forsinkelsen er bare 1–2 uker, i tillegg til den vanlige ventetiden på 4–5 dager.

Landet som Aftenposten tidligere har kåret til Nordens passvinner, Danmark, ser ut til fortsatt å klare seg bra. En stikkprøve Aftenposten har gjort, viser at det er mange ledige timer midt i København hver dag denne uken.