Norge

Tysfjord-overgrepene: Menigheten mener de ikke har bidratt til å legge lokk på overgrep

TYSFJORD (Aftenposten): Predikantene i Den læstadianske forsamling på Drag i Tysfjord mener det er feil at menigheten har bidratt til fortielse av overgrep. Men de ser ikke på det som sin oppgave å anmelde saker til politiet.

Predikantene i Den læstadianske forsamling på Drag i Tysfjord mener det er feil at menigheten har bidratt til fortielse om overgrep. Samtidig erkjenner de at det er mulig de burde ha gjort mer for å hjelpe overgrepsofre.
  • Ingvild Fjelltveit
    Ingvild Fjelltveit
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Det som har kommet frem i VG i helgen er skrekkelig og trist, og omfanget av det tar vi alvorlig og tungt. Dette startet vi dagens gudstjeneste med å si til forsamlingen, sier Henning Eivik, kontaktperson for Den læstedianske forsamling i Tysfjord.

Forsamlingshuset på Drag er i ferd med å tømmes for mennesker i alle aldre, som har vært samlet for kaffe og smørbrød etter å ha deltatt på søndagens ettermiddagssamling.

– Her er det både troende- og ikke-troende, samer og folk som ikke er samiske. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene som er gitt fra kommunene om at vi er et lukket miljø, sier Eivik.

Les også

- Jeg kan ikke forstå at kommunen har lov til å gjøre så lite

Kritikk for å ha gjort for lite for overgrepsofre

Menigheten har fått kritikk for å ha gjort for lite for å melde fra om overgrep i Tysfjord, etter atVG Helg lørdag fortalt historiene om 11 personer som hadde opplevd seksuelle overgrep i kommunen.

Til avisen hevder flere uavhengige kilder at menigheten gjennom mange tiår direkte eller indirekte har vist manglende vilje og evne til å rydde opp og støtte overgrepsutsatte i kommunen.

– Vi har kjent til enkeltsaker og tilfeller som har blitt diskutert på folkemunne, men vi visste ikke at omfanget av overgrep var så stort, sier Eivik.

Han møter Aftenposten i forsamlingshuset på Drag, sammen med de andre predikantene i menigheten. De forteller at de har en flat lederstruktur, men at Eivik er kontaktperson og derfor den som snakker på vegne av menigheten. Predikantene mener at det er skapt et feil bile av menighetens rolle i overgrepssakene.

– Ut i fra det jeg kjenner til, er det ikke slik at alle overgrepsofrene som sto frem i VG tilhørte menighetsmiljøet, sier Eivik, som understreker at han ikke mener det gjør overgrepssaken mindre alvorlig.

– Men det virker som mange tror at det å være lulesame i Tysfjord automatisk gjør at du er læstadianer, og at det bare er samer som er med i den læstadianske menigheten. Slik er det ikke, sier Eivik.

Kritisk til rutiner for å melde fra om overgrep

Ordfører Tor Asgeir Johansen etterlyste i Aftenposten søndag tydelige svar på hvordan menigheten håndtererer evntuelle overgrepsanklager. Han sier han vil ta kontakt med menigheten for å få klarhet i dette i løpet av uken.

Bakgrunnen er at VG omtalte den skriftlige veiledningen som foreligger i menigheten for håndtering av slike saker internt.

I veiledningen heter det at predikantene skal undersøke og overveie om mistanken som er fremsatt er begrunnet, før de tar konktakt med foreldre om saken.

I henhold til norsk lov er man gjennom avvergingsplikten pliktig til å "anmelde eller på en annen måte søke å avverge en straffbar handling eller følgende av den".

I Den læstadianske forsamlings retningslinjer går det frem at menigheten mener at predikanter gjennom å støtte og oppfordre foreldre til å ta kontakt med barnevern og politi, overholder avvergingsplikten.

Flere har reagert på at predikantene selv tar på seg ansvaret med å undersøke overgrepssanklager, før de går videre med dem. Eivik og predikantene står fast ved at rutinene er gode.

Ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord kommune vil snakke med menighetene om rutiner for å melde fra om overfall.

– Hvorfor undersøker dere sakene selv, i stedet for å gå til politiet eller barnevernet?

– Det er jo ikke en politietterforskning vi tar på oss. Vi tar aldri på oss oppgaver som ligger hos andre faginstanser. Men vi må jo sjekke om det er hold i et innspill før vi tar det videre. Det gjør vi slik det er beskrevet i retningslinjene, sier Evik.

– Hvordan vurderer dere det?

– Vi snakker med folk rundt personen for å prøve å få litt mer informasjon om saken. Men vi stanser ikke dem som har kommet til oss fra å gå videre med saken. Vi skal aldri være til hinder for at en person søker hjelp andre steder også, sier Eivik.

Les også

Tysfjord-ordføreren: - Ante ikke at omfanget var så stort

Politiet er skeptisk

Tidligere Tysfjord-lensmann Kenneth Nilsensier til VG at han er skeptisk til fremgangsmåten som den læstadianske forsamlingen legger opp til.

– Det er en farlig praksis. Predikantene har ingen forutsetning for å gjøre slike vurderinger. Det er politiets oppgave, sier Nilsen.

Anmelder ikke

Eivik sier at predikantene ikke ser på det som sin rolle å kontakte politiet.

– Dersom dere, etter å ha undersøkt, finner ut at det er snakk om et overgrep, hva gjør dere da?

– Om det dreier seg om barn, kontakter vi selvfølgelig foreldre. Dersom foreldrene er involvert i anklager, tar vi kontakt med andre omsorgspersoner. Det står i retningslinjene at overgrep skal tales ihjel, ikke ties ihjel.

– Men dere melder ikke fra til politi eller barnevern?

– Nei, det ser vi ikke på som vår oppgave. Men vi samtaler med foreldre og den utsatte, vi støtter dem i å gå til politi og barnevern og vi kan oppfordre dem til å ta kontakt med dem. Hvis vi skulle forhindre det ville jo det vært fryktelig, sier Eivik.

– Er det ingen tilfeller der dere selv ville tatt kontakt med politi eller barnevern?

– Det er det vanskelig å svare på. Jeg har aldri vært borti en situasjon der det det har vært noe jeg har måttet vurdere.

– Vanskelig å si om vi har gjort nok

– Har dere, som en viktig institusjon i lokalsamfunnet, gjort nok for å støtte overgrepsoffere?

– Det er vanskelig å si, når det kommer frem at det har foregått overgrep av et så stort omgang er det mulig at vi burde ha gjort mer. Vi må som resten av samfunnet ta inn over oss dette og samtale om det, sier Eivik.

Eivik forteller at han personlig aldri har opplevd å bli kontaktet i forbindelse med en overgrepssak, og at han ikke kjenner til andre henvedelser om overgrep til forsamlingen.

– Men flere av sakene som har kommet frem er jo mange år gamle, og det er vanskelig for meg å svare på hva som har skjedd tidligere, sier Eivik.

Les også

  1. Tysfjord-ordføreren: - Ante ikke at omfanget var så stort

  2. Overgrepene i Tysfjord: - Kommunens hjelp kommer for sent

Les mer om

  1. Tysfjord