Norge

Slipper fengselsstraff på grunn av lav intelligens

Den 41 år gamle mannen truet med å drepe flere personer.

  • Kjetil Kjetil Olsen

41-åringen ble sist uke dømt i Oslo tingrett. Straffen ble betinget fengsel i 90 dager. Retten fant beviser nok til å dømme mannen etter tiltalebeslutningen, som lød på drapstrusler mot tilsammen fem personer. To av de fornærmede er ansatte ved sosialkontoret i mannens bydel i Oslo. Aktor i saken, politiadvokat Mona Brandmo, la ned påstand om at mannen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager, som vil si at mannen måtte ha sonet straffen i fengsel.

Slipper å sone

Men retten tok ikke hensyn til aktors påstand og dømte altså mannen til betinget fengselsstraff, som vil si at han slipper å sone i fengsel. Retten legger i straffeutmålingen vekt på 41-åringen har lav IQ. — Retten er, på bakgrunn av fremlagte helseopplysninger sammenholdt med vitneforklaring fra dr. NN (41-åringens fastlege, red.anm.), sterkt i tvil om en ubetinget reaksjon er hensiktsmessig, skriver dommerfullmektig Stine Andreassen. 41-åringen er tidligere dømt for skremmende og plagsom opptreden overfor en advokat og flere politiinstanser. Straffen ble ubetinget fengsel i 45 dager.

Lett å påvirke

Dommeren viser til at mannen er lett påvirkelig, og at han derfor ikke bør dømmes til ubetinget fengselsstraff igjen. - Retten frykter at tiltalte ved et fengselsopphold kan utvikle seg i en enda mer negativ retning, skriver Andreassen. Retten viser til straffelovens paragraf 56c ved utmåling av den betingede dommen. Denne bestemmelsen gir domstolene adgang til å redusere straffen i visse tilfeller, blant annet når lovbryteren er lettere psykisk utviklingshemmet. Politiadvokat Mona Brandmo har ikke lest dommen og synes det er vanskelig å kommentere den. Hun sier imidlertid at hun var forberedt på at 41-åringen ville slippe unna med mild straff. - Alle var enige om at straffen skulle ned på et lavere nivå. I en tilsvarende sak med en normal tiltalt ville jeg lagt ned ned påstand om ubetinget fengsel i fem-seks måneder, sier hun.

- Det eneste riktige

Brandmo har ennå ikke bestemt seg for om hun vil anbefale påtalemyndigheten å anke saken. 41-åringens forsvarer, advokat Heidi Bache-Wiig, er fornøyd med dommen. - Dette er det eneste riktige. Han er syk, på grensen til å være strafferettslig utilregnelig. Han må få legehjelp, ikke fengselsstraff, sier Bache-Wiig. Hun opplyser at 41-åringen lenge har ønsket seg en jobb blant normalt utrustede mennesker, noe han ikke har fått. Det er frustrasjon på grunn av dette som ligger bak drapstruslene, ifølge advokat Bache-Wiig. - Han føler at sosialkontoret har gitt ham opp. Han er bitter på samfunnet for at han ikke har noe arbeid å gå til, sier hun. Mannen er nå under utredning ved habiliteringsteamet på Ullevål universitetssykehus med tanke på at han skal få en enkel jobb. - Han håper at han kan få en jobb, for eksempel en budjobb, blant normale mennesker, sier advokat Heidi Bache-Wiig.

IQ over 60

Retten er enig i at en jobb vil være det beste for mannen. - En eller annen form for sysselsetting synes å være det som kan gjøre at tiltalte avstår fra videre plagsom opptreden, skriver dommerfullmektig Stine Andreassen. Nøyaktige målinger av tiltaltes IQ ble ikke lagt frem under rettssaken, men Oslo tingrett konkluderer med at mannens IQ er over 60. Hadde den vært under 60, kunne han ikke blitt straffet.

Advokat Heidi Bache-Wiig forsvarer 41-åringen. Bildet er tatt under rettssaken mot den såkalte trikkedrapsmannen, som hun forsvarte. Foto: ROLF ØHMAN / ARKIV