Har du valgt å jobbe hybrid? Hjemmekontor kan påvirke drikkemønsteret ditt.

Hvis du jobber hjemmefra to dager i uken eller mer, øker risikoen for at du drikker mer alkohol. Det viser en ny undersøkelse fra STAMI.

På hjemmekontoret er det kortere vei til sofaen - og kanskje vin- eller ølglasset.

De som jobber hjemme, drikker mer enn arbeidstagere som møter opp på arbeidsplassen. Det viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskerne har sett på sammenhengen mellom alkoholbruk og å jobbe hjemme minst to dager i uken.

– Studien viser at ansatte som jobber minst 15 timer hjemme i uken, oftere drikker syv eller flere enheter i uken. Altså minst en enhet daglig, sier Morten Birkeland Nielsen, forsker og førsteforfatter av studien.

Han presiserer at det ikke er snakk om store forskjeller, og at det ikke er slik at hjemmekontor fører til alkoholisme.

– Men den økte sannsynligheten for å drikke mer når man sitter hjemme, kan være en risikofaktor for personer som allerede sliter med alkoholbruk, sier han.

Hjemmekontor påvirker livsstilsvaner

Under pandemien ble mange pålagt hjemmekontor. Mange arbeidsgivere og arbeidstagere velger nå hybride løsninger med hjemmekontor noen dager i uken.

– Tallene våre viser at «hybridløsninger» kan gi økt sannsynlighet for at folk vil drikke mer i løpet av arbeidsuken, påpeker Birkeland Nielsen.

– Både arbeidsgivere og arbeidstagere bør være oppmerksom på at arbeid på hjemmekontor kan påvirke livsstilsvaner, inkludert alkoholkonsum.

Dataene ble samlet inn før pandemien.

Dermed vet forskerne at funnene representerer en normal arbeidssituasjon. Den økte alkoholbruken hos hjemmearbeidende kan altså ikke forklares med bekymringer og angst knyttet til pandemien.

Under nedstengningen svarte 21 prosent at de hadde drukket mindre enn vanlig. 8 prosent svarte at de hadde drukket mer enn tidligere. Av dem oppga 32 prosent – nesten en tredjedel – at de hadde drukket betydelig mer alkohol.

Elisabeth Ege er direktør ved AKAN. Hun mener arbeidsplassene bør ha klare grenser for alkoholbruk, også på hjemmekontor.

– Hjemmekontor kan være ensomt

Elisabeth Ege er direktør ved AKAN- Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Hun mener det er naturlig å tro at hovedfunnet i forskningen også gjelder for dem som fortsetter å jobbe hjemmefra etter pandemien.

– Selv om artikkelen fastslår at én av flere forklaringer kan være at ansatte med høyere alkoholkonsum velger å jobbe hjemmefra, betyr ikke det at alle som jobber hjemmefra tilhører denne gruppen, sier hun.

– Hjemme er alkohol lettere tilgjengelig enn på arbeidsplassen. Dersom du ikke skal treffe noen ansikt-til-ansikt, reduseres risikoen for at andre skal merke alkoholbruk.

Hun påpeker at noen synes det er ensomt på hjemmekontor.

– Det kan øke forbruket, spesielt for dem som hadde utfordringer fra før. Og noen mangler opplevelsen av å være en del av et fellesskap.

Ege mener lederne på arbeidsplassen bør snakke med ansatte om hvordan det er å jobbe hjemmefra, og følge dem opp jevnlig gjennom digitale møter – med kamera på.

– Er du bekymret for noen, ta en samtale og følg opp ekstra tett, råder hun.

Noen synes det er ensomt på hjemmekontor. Det kan øke lysten på litt trøst i glasset.

Klare grenser for alkoholbruk

Hun mener arbeidsplassene bør ha klare grenser for alkoholbruk og hva som skjer hvis noen bryter grensene. Sjefene bør understreke at disse grensene også gjelder på hjemmekontor.

Ege sier mange ledere under pandemien syntes det var mer krevende å fange opp bekymringsfulle endringer hos ansatte på hjemmekontor.

– Å være fysisk til stede gjør det lettere å se hverandre og fange opp kolleger som ikke har det bra, fastslår hun.

Hjemmekontor blir stadig mer utbredt. Men det er ukjent om denne typen arbeidsordning er bra eller dårlig for ansatte. Det skriver forskerne i artikkelen.

Det er lite undersøkt hvordan hjemmekontor påvirker livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, spisevaner og alkoholbruk.