Kritisk til Giske-kampanje

Overlege Hans Olav Fekjær mener regjeringens informasjonskampanje mot spilleavhengighet er for slapp.

— Det er begrenset hvor skarpt budskapet mot pengespill kan bli så lenge regjeringen fremdeles ønsker å ha betydelige inntekter ved hjelp av pengespill, sier Fekjær. I dag lanserte kultur- og kirkeminister Trond Giske en informasjonskampanje som skal forebygge pengespillproblemer. Kampanjen skal vare i tre år og ti millioner kroner er satt av til formålet. Fekjær mener politikerne burde være direkte og konkrete når de skal bekjempe spillavhengighet. - Det burde for eksempel være påbudt med en advarsel på alle automater, mener Fekjær. Ikke prøv å vinne tilbake det du har tapt, da taper du mer , er budskapet som burde prydet spillautomatene, ifølge Fekjær. Kultur - og kirkeminister Trond Giske sier det ikke er utelukket å innføre en slik advarsel. - Dette kan være et aktuelt tiltak, sier statsråden. Giske innrømmer at informasjonskampanjen ikke er nok for å få bukt med spilleavhengighet. - Det er ikke nok, men vi må ha et forebyggende arbeid og da er holdningskampanjer viktig, sier statsråden. Kan forby spilleautomater

Han sier det kan være meget aktuelt å forby spilleautomater dersom Norge taper spilleautomatsaken i EFTA-domstolen. EFTA har saksøkt Norge fordi regjeringen har gitt Norsk Tipping eneretten på spilleautomater. EFTA mener monopolet er i strid med EØS-avtalen. Tilbake til 80-tallet

Fekjær mener politikerne burde se tilbake til 80-tallet for å få til vellykte politiske tiltak mot spilleavhengighet. Det var først på 90-tallet at det ble en sterk liberalisering av hvem som kunne få konsesjon til å drive spilleautomater. Slik ble det åpent for at hundrevis av foreninger kunne få inntekter gjennom spilleautomater. - Hittil har politikerne hentet inn penger til offentlige formål ved hjelp av spillkroner. Pengespill er en regressiv skatt. Det er den mest asosiale måten å samle inn penger på. Det må det bli en slutt på, sier Fekjær.

Overlege Hans Olav Fekjær er skeptisk til om budskapet i regjeringens informasjonskampanje mot spilleavhengighet er sterkt nok.