Norge

Ni års fengsel for sexovergrep mot 13 jenter

Han tilbød filmroller til jentene han kom i kontakt med på nettet. I stedet voldtok han dem.

Nå har Frostating lagmannsrett dømt en 27 år gammel mann fra Ålesund til ni års fengsel.

Straffeutmålingen er identisk med aktors påstand, og også lik straffeutmålingen i tingretten.

I tillegg til fengselsstraffen må han betale erstatning til 13 jenter på om lag 1,3 millioner kroner, hvorav vel 800.000 kroner ble fastsatt av Lagmannsretten. Erstatningssummen er redusert med vel 200.000 kroner fra tingretten.

Domfelte tok betenkningstid, og forsvarer Tor-Even Gjendem ved advokatfirmaet Staff sier til NTB at en anke til Høyesterett vil bli vurdert etter en grundig gjennomgang av dommen.

– Da loven ble laget, fantes ikke internett, og det er sparsomt med rettspraksis i saker som dette, sier Gjendem.

Brukte internett

Tiltalen mot mannen omfatter i alt 22 poster, fra tillitsbrudd til seksuell omgang med jenter under 16 år og til voldtekter. Han er funnet skyldig i seks voldtekter og sju andre seksuelle overgrep mot i alt 13 unge jenter.

27-åringen brukte internett til å komme i kontakt med jentene. Med falsk identitet tilbød han dem filmroller med utsikter til store fortjenester.

Ifølge dommen i tingretten manipulerte og truet han jentene til sex. Han styrte jentene inn i umulige valgsituasjoner og skapte en illusjon av at overgrepene var et resultat av deres eget valg. Dette har i ettertid gitt jentene sterke skyldfølelser.

– Hele etterforskningen og to rettsomganger er unnagjort på ett år. Her er det mange fornærmede som har hatt det vondt. Dette, i tillegg til det allmennpreventive knyttet til bruk av internett, har veid tungt når saken har blitt så høyt prioritert, sier aktor, statsadvokat Bjørn Soknes, til NTB.

Strafferabatt

Soknes er tilfreds med dommen, men blir ikke overrasket om det kommer en anke fra motparten.

– Kanskje kan det også være greit med en presedens i en sak som dette, sier han.

I lagmannsretten tilsto 27-åringen å ha voldtatt to av jentene, en av dem to ganger. Også i tingretten vedsto han seg seksuell omgang med disse to jentene, men sa at det var frivillig.

Tiltaltes forsvarer, advokat Tor-Even Gjendem, krevde strafferabatt for sin klient for å ha bidratt til oppklaring av saken, men i forhold til aktors påstand oppnådde han ikke dette. Dommerne dømte imidlertid tiltalte til ti års fengsel, før de trakk fra 10 prosent strafferabatt. Dermed landet de på aktors påstand.

Overgrepene fant sted fra mai 2006 fram til den domfelte 27-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet 17. januar i fjor. Også etter at han var inne til avhør første gang, foretok han en rekke alvorlige seksuelle overgrep. Omfanget vokste nærmest fra uke til uke. Åtte av de 13 jentene var mindreårige da overgrepene fant sted.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Beboerne blar opp for Kvartal 6

 2. NORGE

  Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

 3. NORGE

  Odvar Nordlis liv i bilder

 4. NORGE

  Etter 22. juli ønsket AUF-lederen å rive hele bygget. I dag er han glad for at det ikke ble gjort.

 5. NORGE

  Frykter kollaps for gods på jernbane i 2019. Det kan bety 1000 flere lastebiler på veiene.

 6. NORGE

  KrF og Venstre mistet over 2.000 medlemmer på ett år