Forbrukerrådet: Banktilbudet for ikke-digitale kunder er ikke godt nok

En ny bransjenorm pålegger norske banker å tilby analoge banktjenester. Forbrukerrådet mener den ikke er streng nok.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket mener Finans Norge burde stille strengere krav til norske banker.

En ny bransjenorm laget av Finans Norge, pålegger bankene å ha et minimumstilbud for ikke-digitale kunder. Bransjenormen sier blant annet at:

  • Banken skal ha et tilbud til kunder som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten hjelp av digitale løsninger.
  • Banken skal tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase fra digitale til analoge tjenester – eller som ikke behersker de digitale løsningene.

Forbrukerrådet er ikke fornøyd

– Mange analoge bankkunder får i dag ikke et godt nok tilbud, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Hun mener at de nye bransjenormen ikke går langt nok.

– Vi opplever den nye bransjenormen som veldig forsiktig, nesten litt slapp.

Et av punktene handler om at det bankene skal ha et tilbud for å opprette disposisjonsfullmakt.

– Vi er positive til at det skal bli enklere og tryggere å få hjelp gjennom etablering av disposisjonsfullmakt. Men de fleste punktene handler om info og veiledning. Dette er tilbud som burde vært en selvfølge, også for de analoge bankkundene.

Forbrukerrådet mener det er noen banktjenester bransjenormen ikke sier noe om.

– Det er helt grunnleggende ting, som for eksempel å låne penger, sette penger på konto og rett til bankkort.

– Vi er likevel glad for at bankene endelig har forstått at nåtiden ikke er utelukkende digital, sier Blyverket.

Les også

Nå skal det skje: Bankene skal snakke mer med folk og være tilgjengelige for de ikke-digitale

– Nå er det konkurranse mellom bankene

– Det er viktig at alle har rett til grunnleggende banktjenester. Det skal du også ha om du ikke er digital, sier Gry Nergård i Finans Norge.

Hun forteller at poenget med bransjenormen er å sørge for at bankene har et adekvat tilbud for ikke-digitale kunder. Til kritikken fra Forbrukerrådet sier hun at de i første omgang har lagt vekt på de viktigste banktjenestene. Som å overføre penger og betale regninger. Bransjenormen kan bli utvidet etter hvert, forteller hun.

Gry Nergård sier den nye bransjenormen er unik i norsk sammenheng. – Det er første gang noen setter seg ned for å lage en forpliktende avtale om å tilby analoge løsninger

Nergård sier at mange banker i dag har et tilbud for ikke-digitale kunder, men at noen kanskje ikke har vært gode nok til å kommunisere at disse finnes. Men her har man sett en endring.

– Nå er det nesten konkurranse mellom bankene i å ha det beste tilbudet for ikke-digitale kunder.

Hun forteller at noe av det mest sentrale med bransjenormen, er at den pålegger bankene å gi informasjon til ikke-digitale kunder om hvordan de kan bruke banktjenestene.

– Det er ikke bare eldre som har behov for analoge løsninger. Det gjelder for eksempel også ukrainske flyktninger, eller folk som av forskjellige grunner ikke har BankID. Det er veldig viktig at bankene har et analogt tilbud.