Nå kommer oppdaterte koronavaksiner. Dette bør du vite nå.

Vi er mer forkjølet enn koronasyke for tiden. Men situasjonen er fremdeles uforutsigbar. Derfor anbefaler FHI nye grupper å vaksinere seg.

Denne uken kommer en ny variant av koronavaksinen. FHI anbefaler nye grupper å ta oppfriskningsvaksine.

Den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser at smittespredningen for covid-19 fremdeles går ned.

Men de siste to ukene har det vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus.

Helsemyndighetene utelukker ikke at koronaepidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger.

1. september ble oppdaterte vaksiner fra Moderna (Spikevax) og Pfizer (Comirnaty) godkjent til bruk i EU. Pfizers vaksine kommer først. Den vil være tilgjengelig i kommunene fra uke 37 og 38.

Disse vaksinene skal dekke både det opprinnelige viruset og omikron BA. 1-varianten.

12.09 ble enda en oppdatert vaksine fra Pfizer/Biontech godkjent av EU. Denne vaksinen dekker det opprinnelige viruset og omikron BA. 4–5.

En tilsvarende oppdatert vaksine fra Moderna kommer trolig til Norge i uke 39. Det er i hovedsak disse vaksinene som vil tilbys i kommunene nå.

Dette vet vi om det som kommer:

1. Hva er forskjellen på den opprinnelige vaksinen og de oppdaterte vaksinene?

Svar: Forskjellen på opprinnelig og oppdatert vaksine er at halvparten av mRNA for det opprinnelige viruset (Wuhan) er erstattet med den genetiske koden for pigg-proteinet (Spike-proteinet) omikron BA. 1 eller BA. 4–5.

De gir bedre antistoffrespons mot omikron. Det at vaksinene gir høyere antistoffnivå, vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet.

Foreløpig er det ikke avklart hvor stor denne forskjellen er, og hvor lenge den varer. De opprinnelige mRNA-vaksinene gir god beskyttelse mot å bli alvorlig syk.

De nye oppdaterte vaksinene er bare godkjent til bruk som oppfriskningsdose og kan ikke benyttes til grunnvaksinasjon.

FHI forventer at de oppdaterte vaksinene gir bedre beskyttelse mot å bli smittet, og at de demper symptomer ved sykdom. Vaksinene gir samme beskyttelse mot alvorlig sykdom.

De nye oppdaterte vaksinene er basert på de opprinnelige vaksinene og produsert på samme måte. Totalmengden mRNA (virkestoffet) er den samme som i oppfriskningsdoser av de opprinnelige vaksinene.

Forskjellen på opprinnelig og oppdatert vaksine er at halvparten av mRNA for det opprinnelige viruset (Wuhan) er erstattet med den genetiske koden for pigg-proteinet (Spike-proteinet) omikron BA. 1 eller BA. 4–5.

2. Hvem blir vaksinert nå?

Svar: Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre. I tillegg vaksineres folk i risikogrupper i alderen 18–64 år.

Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom.

3. Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få?

Svar: Kommunene har stort sett de opprinnelige vaksinene liggende, men FHI vil fra nå av bare sende ut de oppdaterte vaksinene.

Ønsker du den opprinnelige vaksinen, kan du spørre etter denne. Som vanlig kan man velge om man vil ha Moderna eller Pfizer.

4. Hvor lang tid skal det gå mellom dosene?

Svar: Det bør ha gått minst fire måneder siden du fikk forrige oppfriskningsdose.

5. Hva skal man gjøre hvis man har gjennomgått covid-sykdom. Må du likevel ta oppfriskningsdose?

Svar: Anbefalingen om ny dose for personer 65 år og eldre gjelder uavhengig av om man har gjennomgått infeksjon.

6. Hvor lang tid etter gjennomgått luftveisinfeksjon, som antas å være covid, kan jeg ta oppfriskningsdose?

Svar: Det bør gå minimum tre uker, men hvis infeksjonen er bekreftet med test kan det ta tre til fire måneder.

7. Har den oppdaterte vaksinen flere eller andre bivirkninger?

Svar: Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være veldig lik det vi har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene.

8. Får jeg innkalling til vaksinasjon?

Svar: Dette varierer fra kommune til kommune. Sjekk på kommunens nettsider hvordan det gjennomføres der du bor.

Kilde: FHI