Internt notat: Sentrale ansatte mener at prestisjeprosjekt ikke får flere skurker dømt

– Det er ikke naturlig å kommentere innholdet i rapporten konkret før den er ferdigstilt, skriver arbeidsminister Marte Mjøs Persen om tallene som Aftenposten kan fortelle om i dag.

De samarbeider om å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. I en spørreundersøkelse er 170 nøkkelpersoner klare på tre problemer: Taushetsplikten, for få rettssaker og utydelig ledelse.

Hverken politiet eller andre kontrollører får vite hvem lovbryterne i norsk arbeidsliv faktisk er. Det avdekket nylig Aftenposten.

Regjeringen har satset på en spydspissgruppe i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Den kalles Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

De som jobber der, har taushetsplikt. Det forhindrer dem fra å fortelle om skurkene til andre etater.

I dag kan Aftenposten avdekke at arbeidsministeren helt siden mai har kjent til at også sentrale ansatte i Skatteetaten, Nav, politiet, Tolletaten og Arbeidstilsynet opplever denne taushetsplikten som et stort problem.

Det kommer frem i et dokument datert 6. mai i år. På første side står det:
Utkast – ikke for deling eller sitering

Les hele saken med abonnement