Flere smittes av kjønnssykdommer

  • Vi lever i et sexfiksert samfunn og har mer risikosex, sier forsker Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet når han skal forklare hvorfor kjønnssykdommer øker i omfag blant Oslo-folk.

Bare syfilis har holdt seg stabilt siden i fjor. Alle andre kjønnssykdommer øker i omfang blant Oslo-folk, viser tall fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Chlamydia er den mest utbredte kjønnssykdommen, og den rammer typisk unge personer under 25 år. Laboratoriet ved Ullevål sykehus har fått inn 2202 positive chlamydia-tester hittil i år, mot 2447 prøver i hele fjor.— Rundt fem prosent av ungdom under 25 år har sykdommen, som har økt de siste årene uten at vi vet sikkert hvorfor. En årsak er selvsagt at flere har risikosex, med flere tilfeldige partnere og uten å beskytte seg. Vi lever i et sexfiksert samfunn, og den seksuelle aktiviteten i samfunnet øker, også blant ungdom, sier forsker Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Smittet i Thailand

Chlamydia er ikke den eneste kjønnssykdommen som øker i omfang. Tidligere i høst skrev Aftenposten at HIV-smitten har blomstret opp igjen. 75 personer er smittet av HIV hittil i år, mot 77 personer i hele fjor. Det er også oppdaget 119 tilfeller av gonoré i Oslo, mot 109 i hele fjor. Omtrent halvparten av dem som er smittet av HIV og gonoré er homofile. Bare 14 kvinner i Oslo er smittet av gonoré. Antall herpes-tilfeller registreres ikke, ettersom sykdommen ikke er like alvorlig som andre kjønnssykdommer. - Flere av de heterofile er blitt smittet av gonoré og HIV i land som Thailand, der de har pådratt seg kjønnssykdommen i kontakt med prostituerte eller kvinner de har møtt tilfeldig. Noen er smittet av prostituerte i Oslo, men det er ikke mange, sier smittevernoverlege Tore Steen i helsevernetaten. Han mener legene ikke alltid er flinke nok til å spore opp smittekilden. - Man kan gå lenge med kjønnssykdommer uten å ha plager. Da er det viktig at man prøver å spore opp smittekilden, som kanskje heller ikke er klar over sykdommen, sier Steen.

Usårbare

Seksualforsker Bente Træen mener hovedårsaken til at kjønnssykdommer øker, er at ungdomsgenerasjonen ser på seg selv som usårbare. - Mange har en urealistisk optimisme om egen sårbarhet. Årsaken til at man har flere tilfeldige sexpartnere i dag, er at mange romantiserer møtet med det annet kjønn på fest. Man flørter og forhandler om intimitet utover kvelden. Plutselig ligger man i sengen og har sex, og så brytes den romantiske illusjonen, sier Træen.