Anbefaler pårørende å sette «karakter» på sykehjemmet

Pårørendealliansen ber pårørende vurdere sykehjemstilbudet på et eget nettsted. Her kan de bedømme alt fra mattilbud, til aktiviteter, trivsel og samarbeid med personalet.

– Når 80 prosent abeboerne på sykehjem har demens eller kognitiv svikt, sier det seg selv at det er viktig med pårørendestemmen for å tale deres sak, mener Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Aftenposten skrev tirsdag om en stor norsk undersøkelse som viser at syv av ti ansatte ved sykehjem har opplevd å ikke strekke til på vakt den siste uken. De melder om liten tid til elementære behov som tannpuss, kroppsvask eller hjelp ved måltider.

Leder av Pårørendealliansen Anita Vatland er ikke overrasket.

Dette er bare trist. Det er skremmende at det å få dekket grunnleggende behov for mat, stell og hygiene later til å være unntak, sier hun.

Ifølge Vatland har pårørende formidlet det samme til dem i lang tid.

Blir sett på som masete

Anita Vatlands erfaring etter å ha ledet Pårørendealliansen er at pårørende som prøver å si ifra, ofte blir betegnet for masete og vanskelige.

– Derfor har vi tatt initiativ til en vurderingstjeneste som gir pasienter og pårørende anledning til å bedømme sykehjem på ulike kriterier. Man kan også skrive direkte melding om hva som er bra eller hva som bør forbedres.

Pårørendealliansen håper dette fører til mer data, tall og fakta om sykehjemshverdagen.

– Og at det kan bidra til at pårørende får en stemme, uten frykt for hva det medfører, eller at media er eneste utvei.

– Vil det ikke alltid være en pårørende som er misfornøyd?

– Pårørende er som alle andre, noen vil ha høye krav og er kanskje ikke er fornøyde. Våre erfaringer er at pårørende har en høy terskel for å si ifra når de er misfornøyde da de ønsker å ha et godt samarbeid med de ansatte på sykehjemmet, svarer Vatland.

Sykehjemmet blir bedømt

Hun sier legelisten.no/sykehjem, som vurderingstjenesten heter, er et verktøy som kan brukes til forbedring. Hun håper også at de som leverer gode tjenester, får positive tilbakemeldinger, som viser at de jobber godt.

– Vi har stor tro på at slike verktøy kan bidra til å bedre kvalitet i tjenesten og dialog med pårørende som er det beste for pasienten. Pårørende har liten eller ingen mulighet til å gi sine tilbakemeldinger innen eldreomsorg i dag.

Pårørendealliansen mener mange kommuner ikke er gode nok til å gjennomføre pårørendeundersøkelser systematisk, slik at de kan få tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.

– Når 80 prosent på sykehjem har demens eller kognitiv svikt, sier det seg selv at det er viktig med pårørendestemmen for å tale deres sak.