Russisk spion jaktet norsk undervannsteknologi: Sabotasje i Nordsjøen kan være målet

– Klokken tikker, advarer norsk ekspert på russisk maritim forsvarsplanlegging.

Politiets sikkerhetstjeneste tok dette bildet av et møte mellom en russisk etterretningsagent og en norsk næringslivsperson (sladdet av PST).

Utenriksdepartementet har utvist 15 russiske diplomater som er mistenkt for spionasje.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at minst en av de russiske spionene som har operert i Norge, drev med «fordekte anskaffelser av avansert undervannsteknologi med militært potensial».

Fredag ble det kjent at en norsk næringslivsperson ble stanset av PST. Personen var i ferd med å gjøre noe som kunne skade Norges interesser, mener PST.

– Vi kontakter da personen og overtaler vedkommende til å avbryte relasjonen, sier Inger Haugland. Hun leder PSTs kontraetterretning.

– Vi tar også ofte kontakt med etterretningsoffiseren for å fortelle at den konkrete operasjonen er kompromittert og avslørt, legger Haugland til.

Ifølge PST var det to ansatte ved den russiske ambassaden som møtte næringslivspersonen en rekke ganger. Det var NRK som først omtalte dette ene møtet mellom etterretningsagenten og næringslivspersonen i Sandvika.

PST tok bilde av møtet mellom de to på en benk. Var det tilfeldig at de møttes her, i dette området?

Inger Haugland leder PSTs kontraetterretning.

Bekrefter: Russerne jakter undervannsteknologi

På generelt grunnlag kan PST bekrefte at russerne over lengre tid har vist interesse for produkter fra private norske bedrifter som er spesialiserte på undervannsteknologi.

Hun forteller at relasjonene gjerne starter med å kjøpe ufarlige produkter fra slike bedrifter, før russerne forsøker å kjøpe det de egentlig er interessert i.

Før jul i fjor avslørte Aftenposten et eksempel på hvordan det kan skje: Et russiskkontrollert selskap fikk tilgang til enorme mengder data om den norske havbunnen. Moderselskapet i Russland er ledet av en av Putins nærmeste.

På spørsmål om hva slags type undervannsteknologi russerne er interessert i, svarer Haugland:

– Det kan dreie seg om utstyr til båter, dykkerutstyr, eller kartinnsamling. Eller om subsea-komponenter som inneholder teknologi som kan være av interesse.

– Ikke overrasket

– Jeg er ikke spesielt overrasket, sier Ina Holst-Pedersen Kvam. Hun er forsker ved seksjon for sjømakt og lederskap ved Sjøkrigsskolen.

Hvorfor er russerne så interessert i norsk undervannsteknologi? Og hvordan kan den brukes for å ramme norske interesser?

Den erfarne forskeren peker på flere mulige grunner.

Ina Holst-Pedersen Kvam er forsker ved Seksjon for sjømakt og lederskap ved Sjøkrigsskolen.

Ifølge PST har russiske diplomater prøvd å kjøpe «avansert undervannsteknologi med militært potensial».

– Det kan dreie seg om alt fra akustiske systemer, mini-farkoster, til ubåtteknologi og så videre, mener Kvam.

Hun påpeker:

– Norge er verdensledende på undervannsteknologi, og utbyttet er stort mellom sivil og militær sektor. At nøkkelpersonell i dette samspillet har vært et etterretningsmål i lang tid er det liten tvil om.

«Undervanns-klyngen»

Flere av de norske bedriftene som er verdensledende på undervannsteknologi er lokalisert i eller i kort kjøreavstand fra nettopp Sandvika.

Området har innad i bransjen vært kjent som «Subsea Valley», som også er navnet på en bransjeorganisasjon som i dag heter Energy Valley. Denne klynge-organisasjonen er i dag lokalisert på Fornebu.

Flere av bedriftens medlemmer er lokalisert i området mellom Fornebu og Drammen.

– Vi har dessverre ingen kjennskap til saken, skriver daglig leder i Subsea Valley, Preben Strøm i en kommentar.

PST ønsker ikke å kommentere om det aktuelle møtet i Sandvika handlet om å stoppe overlevering av undervannsteknologi konkret, eller om næringslivspersonen er tilknyttet en bedrift som leverer dette.

Nordsjøen kan være målet

Russland har gått til en storskala, konvensjonell krig mot et annet europeisk land. Men krigen går dårlig og russerne taper tusenvis av soldater. Det kan bli farlig for Norge, påpeker Kvam.

Hun påpeker at Norge er blitt en viktig leverandør av olje og gass til Europa etter at Russland kuttet sine leveranser. Det, kombinert med Russlands dårlige resultater på slagmarken, gjør Norge sårbare.

– Sabotasje mot norske energiforsyninger til Europa kan derfor bli stadig mer aktuell. Trusselen om økonomisk ruin for Ukrainas allierte vil kunne skape avgjørende splid som presser frem en slags nød-exit for Putins regime, sier Kvam.

I Europa jobbes det intenst med å skaffe alternative energiforsyninger. Men det kan ta opp mot to år. I mellomtiden er Norge utsatt.

– Slik jeg forstår russisk strategi, tikker klokken inntil leveransepresset på norsk petroleumsindustri avtar, slik at diverse angrep ikke lenger vil ha like stor effekt.

– I mellomtiden forblir nordflåtens strategiske ubåter høyst relevante pressmidler, uavhengig av sabotasjetrusselen. Så uansett hvordan man vrir og vender på det, vil jeg tro Russland benytter seg av andre etterretningsmetoder og tilganger de allerede har eller manipulerer frem nye, sier Kvam. Hun påpeker:

– Undervannsteknologi er rett og slett for viktig.