Norge

Eirik Jensen anker på samtlige punkter

Korrupsjonsdømte Eirik Jensen anker både lovanvendelse, saksbehandling og straffeutmåling til Høyesterett.

Eirik Jensen (t.h.) anker på samtlige punkter, skriver forsvarer John Christian Elden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • NTB

Det er samtlige punkter som kan ankes til Høyesterett, skriver NRK.

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmålet. Dersom Høyesterett gir Jensen medhold i lovanvendelse eller saksbehandling, kan dommen oppheves, og dermed vil saken måtte behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt fredag, samme dag som ankefristen gikk ut.

Elden har i anken oppført ni eksempler på det han mener er saksbehandlingsfeil, deriblant at tingrettsdommen ble utdelt til dommerne før ankeforhandlingen, og manglende konkretisering av hva Jensen er dømt for.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett 19. juni, for medvirkning til innførsel av 13,8 tonn hasj og grov korrupsjon. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel, en dom det ble kjent tidligere lørdag kveld at han vil anke. Det er nå opp til Høyesteretts ankeutvalg å bestemme om anken tas opp til behandling.

Les også

  1. Gjermund Cappelen anker dommen på 13 år fengsel

  2. Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

  3. Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt