Norge

Eirik Jensen anker på samtlige punkter

Korrupsjonsdømte Eirik Jensen anker både lovanvendelse, saksbehandling og straffeutmåling til Høyesterett.

Eirik Jensen (t.h.) anker på samtlige punkter, skriver forsvarer John Christian Elden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 • NTB

Det er samtlige punkter som kan ankes til Høyesterett, skriver NRK.

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmålet. Dersom Høyesterett gir Jensen medhold i lovanvendelse eller saksbehandling, kan dommen oppheves, og dermed vil saken måtte behandles på nytt av Borgarting lagmannsrett.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt fredag, samme dag som ankefristen gikk ut.

Elden har i anken oppført ni eksempler på det han mener er saksbehandlingsfeil, deriblant at tingrettsdommen ble utdelt til dommerne før ankeforhandlingen, og manglende konkretisering av hva Jensen er dømt for.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett 19. juni, for medvirkning til innførsel av 13,8 tonn hasj og grov korrupsjon. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel, en dom det ble kjent tidligere lørdag kveld at han vil anke. Det er nå opp til Høyesteretts ankeutvalg å bestemme om anken tas opp til behandling.

 1. Les også

  Gjermund Cappelen anker dommen på 13 år fengsel

 2. Les også

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 3. Les også

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Eirik Jensen må fortsatt sitte varetektsfengslet

 3. NORGE

  Eirik Jensen får ikke behandlet fengslingsanken av annen domstol

 4. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 5. NORGE

  Eirik Jensens anke til Høyesterett forkastes

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel