Høyere ulykkesrisiko i helikopter enn i passasjerfly

Det er mye høyere risiko med å sette seg inn i et helikopter som turist enn ved å ta passasjerfly. Det opplyser en fremtredende flysikkerhetsekspert.

Helitrans Airbus AS 350 helikopter. Det var et helikopter av denne typen som kræsjet lørdag utenfor Alta.

Hans Kjäll er en ledende flysikkerhetsekspert i Sverige og har i flere tiår analysert sikkerhet i flybransjen. Han forteller at det er markante forskjeller på sikkerheten i luftfart.

– Passasjerfly har høyest sikkerhet i den vestlige verden. Der ligger sikkerheten veldig høyt. Ved kommersiell helikoptertrafikk kan du regne med at risikoen er omtrent ti ganger høyere, sier Kjäll, flysikkerhetsanalytiker i Nordic Safety Analysis Group.

Et ektepar i 40-årene omkom i en ulykke med sitt eget helikopter av typen Robinson R44 i Røldalsfjellet i Hordaland den 16. februar i år.
Les også

Alta-ordføreren: – Lokalsamfunnet er i dyp sorg

– Avhengig av det visuelle

Det skyldes bare i liten grad tekniske forhold.

– Disse helikoptrene opererer i omgivelser som er ganske besværlige. Det er fjell, kraftledninger, mobilmaster man lett kan kollidere med. De er også værutsatte. Disse helikoptrene flyr for det meste etter det visuelle i terrenget. Blir man forstyrret, kan man kollidere. Og når man flyr turister, må man fly ganske lavt, sier Kjäll, som understreker at han uttaler seg generelt.

Om flyulykken i Alta er lite klart foreløpig. Men det var fint vær da helikopteret brått styrtet.

– Vi må avvente hva Havarikommisjonen kommer frem til etter å ha undersøkt ulykkesstedet, sier Kjäll.

26. oktober 2017 styrtet et russisk MI-8 helikopter utenfor Barentsburg på Svalbard. Åtte mennesker mistet livet i ulykken.
Les også

Seks omkomne etter helikopterstyrten i Alta. Fem lokale ungdommer blant de døde.

Har skjerpet sikkerheten de siste årene

Mye er gjort for å bedre sikkerheten i helikoptertransporten de siste årene. Luftfartstilsynet skiller gjerne mellom offshore og innenlandshelikopter. Sikkerheten offshore har historisk sett vært veldig god, med lave ulykkestall, inntil Turøy-ulykken i 2016 som krevde 13 menneskeliv.

– Dette er en bransje som har hatt høyt fokus på sikkerheten, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør i fagavdelingen, Luftfartstilsynet.

Innenfor innenlandshelikoptersegmentet har det imidlertid historisk sett vært flere ulykker.

– Innenlandshelikoptre gjør mange krevende operasjoner, for eksempel med hengende last eller linjeekspedisjoner. Det er i utgangspunktet risikofylt arbeid. Historisk sett har det vært en del ulykker innenfor dette segmentet, og det har derfor vært et sterkt fokus på sikkerhet de siste årene. Blant annet bestilte Samferdselsdepartementet en sikkerhetsstudie som resulterte i mange sikkerhetstilrådinger bransjen har jobbet systematisk med de siste årene, sier Olsen.

Hun sier sikkerhetsforståelsen i bransjen – både helikopterselskapene og aktører som bestiller helikoptertjenester, som kommuner og kraftbransje, er blitt bedre gjennom dette arbeidet.

– Det er også kommet et nytt, europeisk regelverk som stiller strengere krav til helikopteroperatørene. Det går blant annet på ting som trening og kompetanse for piloter, sikkerhetssystemer og risikoforståelse. Alt dette har vært et fokusområde har gitt resultater de siste årene, sier Olsen.

Foreløpig vet vi ingenting årsaken til den tragiske ulykken som skjedde i går.

– Men dette vil bli tett fulgt opp i tiden som kommer og fokuset vil selvfølgelig fortsatt være på å holde et høyt sikkerhetsnivå innenfor dette segmentet, lover Wenche Olsen.

Dette helikopteret styrtet i sjøen i Bergen da det skulle lande på en luksusyacht. Ingen personer ble skadet. Typen er den samme som Helitrans-helikopteret som styrtet i Alta i helgen.
Les også

De omkomne etter ulykken i Alta hentes ut søndag kveld

Uerfarne piloter og for lite fokus på sikkerhet

I en sikkerhetsstudie gjennomført av konsulentselskapet Safetec for Samferdselsdepartementet i 2013 påpekes det at det kan forventes dødsulykker med privathelikopter i Norge hvert eneste år.

Det er ti ganger høyere risiko for dødsulykker ved private helikopteraktører i forhold til transporten av oljearbeidere som skal ut på plattformer. Det er dessuten særlig ett forhold som gir utslag: erfaring og antall timer en pilot har hatt i luften.

Analysen viser at det er mer sannsynlig at en ulykke skjer i selskaper som har færre enn fem helikoptre sammenlignet med store operatører med 15 eller flere helikoptre.

Flyvere med minst erfaring (målt i flytid) flyr i gjennomsnittet mer, og er mer utsatt for havarier enn mer erfarne. Men de mest erfarne flyverne (med mer enn 5000 timer) havarerer også relativt ofte.

Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland i 2016.

Studien konkluderer med at det burde være naturlig at det offentlige forplikter seg til en minstestandard for innkjøp av helikoptertjenester, både med hensyn til valg av helikoptertype, krav til tiltak og sikkerhetsfremmende organisering. Det vil være naturlig å legge de samme tiltak til grunn som det som praktiseres i ambulansevirksomheten.

Det påpekes dessuten at det har vært en tendens til at enkelte operatører innenlands blir drevet av et ønske om å få fly helikopter fremfor det å drive et økonomisk godt selskap. Uansett hvor store forbedringer som gjøres av det offentlige, vil det også være avgjørende at operatørene profesjonaliseres i alle ledd og innen alle forhold.

Rådgiver Jorunn Seljelid i Safetec var en av forfatterne av rapporten. Hun henviser til Samferdselsdepartementet for videre kommentarer. Det har ikke vært videre kontakt etter at rapporten var ferdig.