Norge

Opphever råd om å unngå nærkontakt mellom hunder – vet ennå ikke hvor bakterien stammer fra

Mattilsynets kartlegging tyder på at den ukjente hundesykdommen ikke smitter lett mellom hunder. De opphever derfor rådet om å begrense nærkontakt.

Hundene Daisy og Lotta leker i en park i Oslo.
  • NTB
  • Wasim K. Riaz

Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene av den omfattende kartleggingen tyder på at sykdommen ikke smitter lett mellom hunder, opplyste Mattilsynet torsdag kveld.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, klinikker og andre, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned.

Det er foreløpig ikke kjent hvor bakterien stammer fra. Etatene jobber videre med undersøkelser av bakteriens sykdomsfremkallende egenskaper og søker systematisk etter mulige kilder.

– Det er sannsynlig at de har vært eksponert for en eller annen form for felles smittekilde, for eksempel vann eller fôr. Her er vi usikre, og må undersøke videre, sier Hannah Joan Jørgensen, forsker og veterinær på Veterinærinstituttets avdeling for husdyr, vilt og velferd til VG.

Hun sier også at nå som det er flere hunder med bakterier som har nærmest identisk DNA, så kan instituttet si at de er en del av et utbrudd.

Les også

Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

Ikke alle i sammenheng

Det er også klart at sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

– Informasjonen vi har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

F.v. Mari Røken, Tatiana Ponton Tomaselli, Sabrina Campos og Simen Foyn Nørstebø på laboratoriet til veterinærhøyskolen i Oslo undersøker prøver tatt fra syke og døde hunder 11. september.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré.

Det understrekes at utviklingen av sykdom sannsynligvis er det som kalles multifaktoriell, som betyr at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer. Noen av tilfellene kan også ha andre årsaker og ikke være en del av det vi oppfatter som et utbrudd.

Les også

– Det er så godt å ha deg hjemme, Choco!

Minst 173 tilfeller og 43 døde hunder

Det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august, med varierende alvorlighetsgrad. Det anslås at 43 hunder, fordelt på tolv forskjellige fylker, har dødd etter å ha hatt lignende symptomer.

Kartleggingen viser at nesten 90 forskjellige hunderaser har hatt lignende symptomer.

Foreløpig er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende, utover at mange av tilfellene er fra noen fylker på Østlandet.

Les også

Samme bakterie funnet hos alle de døde hundene

Les mer om

  1. Hund
  2. Mattilsynet
  3. Veterinærinstituttet