Norge

Bergensere vil ikke ha SV-skilt på bilen

Alle som kjøper ny bil i Bergen får nå skilt som starter med SV. Men ikke alle synes det er greit å trille rundt med disse to bokstavene.

Herman Friele valgte BS fremfor SV

Les også:

Les også

Tøffe dyr får bergensdialekt

Skiltserien SU i Bergen er tom for kombinasjoner, og alle biler som skal registreres blir nå utstyrt med skilt som starter med SV.

– Flere kunder har sagt at deres politiske sympatier ligger på høyresiden, så det er helt uaktuelt å ha SV på registreringsskiltet på bilen de kjøper av oss, sier Nils Georg Borlaug i Gudimbil til Vårt Land.

Han sier at mange som nekter å ikle kjøretøyet med SV-skilter, i stedet velger BS, som er en nummerserie tilhørende Bærum. Andre velger skilt som har tilholdssted i Rogaland, og atter andre velger seg skiltbokstaver fra andre steder i landet – alt for å unngå bokstavkombinasjonen SV.

Borlaug opplyser at man fritt kan velge hvor man vil registrere bilen så lenge det er ledige registreringsnumre i skiltregionen.

Bergen-ordfører Herman Friele er blant bilistene som vegrer seg mot SV. Han velger i stedet BS, sier han til NRK.

Friele opplyser at valget også har med salgsverdi å gjøre. Han får bedre betalt når han selger en bil med BS på nummeret.

Gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti i Bergen, Oddny Miljeteig, lar seg ikke opprøre av saken, men rister på hodet over folks holdninger.

Hun peker på at den nå utgåtte skiltserien SU som folk har benyttet i årevis, like gjerne kan sees på som «reklame» for SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom, forkortet til nettopp SU.

Tidligere har bilister i Bergen og omland kjørt rundt med SP på bilen uten at de gikk av skaftet for det.