Ifølge PST møtte den spionsiktede nordmannen en russisk etterretningsoffiser

Mannen som er siktet for spionasje, varetektsfengsles i fire uker. Han skal ha jobbet opp mot norsk forsvarsindustri.

Politiadvokat Line Nygaard i PST etter fengslingsmøtet.

– Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært avholdt møter mellom siktede og russiske etterretningsoffiserer, sa Line Nygaard i PST etter et lukket fengslingsmøte med siktede mandag ettermiddag.

Like etter klokken 17.00 meldte VG at PST får medhold i kravet om varetektsfengsling. Han er også underlagt full isolasjon i to uker. I hele perioden har han brev- og besøksforbud samt medieforbud.

I kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at mannen erkjenner å ha overlevert informasjon til en russer, og at han fikk penger for det. Men han mener at informasjonen han har gitt fra seg, ikke skader norske interesser.

– Det jeg kan si, er at han ikke erkjenner straffskyld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg ytterligere til politiet, sa siktedes forvarer, advokat Marianne Darre-Næss, etter fengslingsmøtet.

PST har begjært fire uker med fullstendig isolasjon og medieforbud for mannen i 50-årene. Retten mener det er stor fare for at den siktede kan påvirke vitner eller forspille bevis.

«Det er en alvorlig siktelse, og politiet må få ro til å etterforske saken uten at bevissituasjonen ødelegges», skriver dommeren.

Den pågrepne mannen er, etter det Aftenposten vet, bosatt i Oslo-området.

Han er norsk statsborger, men født i utlandet.

– Skjulte møter over tid

Retten mener det er sannsynlig at den siktede har forstått hvem han har møtt, og at han har delt skjermingsverdig materiale.

Møtene skal ha foregått i det skjulte over tid.

Ifølge kjennelsen skal han ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag for informasjonen.

I kjennelsen står det:

«Retten mener at det er sannsynlig at siktede har forstått hvem han møtte og at han har delt skjermingsverdig materiale. Det vises til den skjulte møtevirksomheten over tid, måten de har kommunisert på, jf. ovennevnte rapporter, og at han har mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.»

Ansatt i DNV GL

Den siktede mannen jobber i DNV GL, tidligere kjent som Det Norske Veritas. Han har jobbet med olje- og energisektoren, samt hatt kontakt med norsk forsvarsindustri.

– Vi tok ham da han var i et møte med etterretningsoffiseren, sa Nygaard ifølge NTB.

Det har vært flere møter mellom den spionsiktede mannen og en russisk etterretningsoffiser, bekrefter PSTs politiadvokat overfor NTB.

– Vi har informasjon som tilsier at det er blitt avholdt flere møter mellom den siktede mannen og den russiske etterretningsoffiseren, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til NTB.

Hun sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at flere personer er involvert i saken enn mannen i 50-årene og hans russiske etterretningskontakt. Nygaard vet ikke hva som nå vil skje med den russiske etterretningsoffiseren.

15 års strafferamme

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 124 om «grov avsløring av statshemmeligheter».

Paragrafen har en strafferamme på inntil 15 år for personer som «til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser».

Dette kan omfatte alt fra forsvars- og sikkerhetsinteresser og forholdet til andre stater, til infrastruktur som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen eller norske naturressurser.

Straffebestemmelsen omfatter blant annet personer i betrodd tjeneste eller arbeid, og «betydelig skade» må være voldt.

I straffeloven er dette den strengeste «spionparagrafen».

– Veldig uheldig

Den siktedes forsvarer Marianna Darre-Næss hadde mandag kl. 19 ennå ikke hatt kontakt med sin klient.

-Det er avhengig av når fengselet ringer tilbake. Jeg håper å få kontakt i løpet av kvelden.

Hun reagerer på hvordan kjennelsen fremstiller mannens forklaring.

– Jeg opplever at han har forklart seg mer nyansert enn det som fremgår av tingretten, sier Darre-Næss til Aftenposten.

Mandag kveld valgte TV2 å identifisere mannen.

– Det er veldig uheldig. Han har familie og barn, så det reagerer jeg på, sier forsvareren.

Les også

PST har pågrepet nordmann for overlevering av informasjon til fremmed stat

Aftenposten avslørte i våres ved hjelp av russiske databaser hvordan tre navngitte diplomater ved den russiske ambassaden i Oslo var tilknyttet den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Om lag én av tre diplomater ved den russiske ambassaden i Oslo jobber først og fremst med etterretning, ifølge etterretningseksperter. Den russiske ambassaden avviste opplysningene, og betegnet diplomatene som «blant de beste ved ambassaden».

I kjennelsen understreker retten at saken fortsatt i en innledende fase, og at PST «har mye gjenstående arbeid med å gjennomgå beslaglagt materiale».

«Det er en alvorlig siktelse, og politiet må få ro til å etterforske saken uten å risikere at bevissituasjonen ødelegges», ifølge kjennelsen i Oslo tingrett.