Skolene har liten mulighet for å gi syke barn hjemmeundervisning. Rektorer er bekymret for at elever vil gå glipp av læring.

Skolene har ikke ressurser til å tilby hjemmeundervisning for barn som må være hjemme med luftveissymptomer. – Vi har ingen lærerressurser til å drive hjemmeskole for enkeltelever, sier rektor Asgjerd Halseth ved Furuset skole.

Tredjeklassingene Yusuf Belgic og Mahan Hassan Tariq ved Furuset skole snakker med rektor Asgjerd Halseth. Begge synes det er bra å være tilbake på skolen etter en spesiell skolevår og en lang sommer.
  • Frøydis Braathen

– Det er lettere å gjøre oppgaver på skolen. Jeg liker spesielt matte, sier Mahan Hassan Tariq.

Hun går i tredje klasse på Furuset skole i Oslo sammen med Yosuf Belgic. Han er også glad for å være tilbake på skolen etter en spesiell skolevår etterfulgt av en lang sommer.

– Hvis vi blir litt syke, må vi være hjemme og gjøre oppgaver der. Det går greit, men det er best å være her og leke med venner og sånn, sier Yusuf Belgic.

Skolene er godt i gang etter sommerferien, og ifølge smittevernreglene skal elever og lærere holde seg hjemme hvis de hoster eller har andre lette luftveissymptomer. Mange er nå bekymret for at elever vil gå glipp av undervisning dersom det blir mye forkjølelse utover høsten.

– Fravær fra skolen gir i de aller fleste tilfeller mindre læringsutbytte for elever. Vi kan kompensere noe med teknologi, men selvfølgelig ikke alt, sier rektor Asgjerd Halseth ved Furuset skole.

Les også

Helsesykepleiere blir igjen omdisponert fra skolene til smittevernarbeid etter sommerferien

Ikke ekstra ressurser til hjemmeskole

Hun forteller at alle elever har en Ipad, og at skolen bruker digitale plattformer som Showbie og Teams.

– Men vi har ingen lærerressurser til å drive hjemmeskole for enkeltelever, med mindre elever har en legeerklæring og krav på hjemmeundervisning, sier Halseth.

– Vi oppmuntrer foresatte til å hjelpe til med hjemmeoppgaver. Mange foresatte er flinke til dette, men selvfølgelig er det også flere som strever med det, sier Halseth.

– Kan gå glipp av mye undervisning

Hun er ikke den eneste skolelederen som nå krysser fingrene for at det ikke blir altfor mye fravær blant hverken elever eller ansatte utover høsten og vinteren.

– I tiden som kommer, vil elever som normalt sett ville gått på skolen, måtte holde seg hjemme i perioder. Til sammen kan de gå glipp av mye undervisning, sier rektor Sverre Andenæs ved Godlia skole.

Skolen har et opplegg for to uker tilgjengelig i Teams, som elevene kan jobbe med hjemmefra.

– Elever som er hjemme på grunn av forkjølelse eller er i karantene, skal jobbe med dette opplegget hjemmefra. Foreldrene må prøve å hjelpe til med det, sier Andenæs.

Les også

Trengsel i gangene og fulle klasserom. Smittevernet på skolen er ikke godt nok, mener lærere.

– Vil kreve en økt ressursbruk

Alle skoler Aftenposten har snakket med, vil tilby samme opplegg som da skolen var stengt i vår dersom hele klasser, eller store grupper med elever må være hjemme. Men når enkeltelever må holde seg hjemme, har de ikke ressurser til å tilby annet enn hjemmeoppgaver.

Rektor Thomas Hansen ved Ellingsrudåsen skole sier at elever som må være hjemme, vil få oppgaver av kontaktlærer og få oppfølging via digitale plattformer.

– Hvis dette vil gjelde noen få elever, vil det ikke gå utover skolens ressurser i særlig grad. Blir det derimot mange i ulike klasser, må vi avlaste kontaktlærere. Det vil kreve økt ressursbruk, sier Hansen.

Foreldreutvalget: – Skolene bør få en veileder

Marius Chramer, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, mener skolene bør bygge opp et back up-opplegg, slik at de som sitter hjemme kan følge undervisningsløpet i klasserommet så tett som mulig.

Han har forståelse for at lærere ikke kan stå i limbo mellom undervisning på skolen og undervisning for elever som er hjemme.

– Vi mener likevel at skolene skal ha gode muligheter for å bygge opp et back up-opplegg. Her bør det komme en veileder som kan bistå skoleeierne så fort som mulig, sier Chramer.

Han oppfordrer skolene til god kommunikasjon mellom FAU, lærere og foreldregruppen.

– Vi vet ennå ikke hvordan situasjonen blir, men det er ikke bra hvis elever må være mer hjemme og dermed går glipp av mye undervisning, sier Chramer.

Kunnskapsministeren: – Skoleeier er ansvarlig

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier hun forstår at lærere og foreldre er bekymret.

– Denne situasjonen er ikke ideell for noen, og vi vet ikke hvor lenge det vil være sånn. Elever som har fravær over noe tid på grunn av sykdom, karantene eller lignende, skal få alternativ opplæring, for eksempel med digitale undervisningsopplegg, sier Melby.

Elever i risikogrupper eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme, selv om skolen eller trinnet ellers er åpent, ifølge Melby.

– Dette følger av de midlertidige covid-19-reglene vi innførte i vår.

På spørsmål om regjeringen vil bevilge mer til skoleeiere som må bruke ekstra ressurser på grunn av koronasituasjonen, henviser hun til at regjeringen allerede har bevilget ni milliarder kroner i kompensasjon til kommunesektoren for merutgifter og bortfall av inntekter i forbindelse med covid-19.

– I tillegg bevilget regjeringen 400 millioner kroner til tiltak for å hjelpe de mest sårbare barna, 140 millioner til tiltak knyttet til digitalisering i skolen, 80 millioner kroner til støtte til digital hjemmeundervisning og 60 millioner kroner til styrking av innkjøp av digitale læremidler, sier Melby.

– Jeg håper og tror at skoleledere får god støtte fra skoleeier. Det er skoleeier som er ansvarlig for at elevene får den opplæringen de har rett på, sier Melby.