Aktor: Vil ha 21 års forvaring for terrortiltalte Manshaus

Aktor i saken mot Philip Manshaus har lagt ned påstand om 21 års forvaring for den terror- og drapstiltalte 22-åringen.

Statsadvokat Johan Øverberg er aktor i rettssaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus.

– Hendelsene 10. august 2019 vakte oppsikt, frykt og kanskje sinne.

Slik innledet aktor, statsadvokat Johan Øverberg, sin oppsummering av rettssaken mot Philip Manshaus.

Onsdag er siste dag i rettssaken mot Manshaus. Det betyr en oppsummering av saken fra statsadvokaten og avsluttende prosedyrer fra advokatene. Saken skulle i utgangspunktet gå til 26. mai, men har tatt mindre tid enn antatt.

Aktor har nå lagt ned påstand om 21 års forvaring for Manshaus, med en minstetid på 14 år. Manshaus får fradrag i straffen for perioden han har sittet i varetekt.

Forvaring er en type straff der formålet er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter i fremtiden. Straffen har ingen endelig tidsbegrensning – det må gjøres en sikkerhetsvurdering før prøveløslatelse.

– Tiltalte har begått alvorlige lovbrudd. For å bli dømt til forvaring er det et vilkår at det er nærliggende fare for at tiltalte på ny begår et lovbrudd. Altså gjentagelsesfare. Og det er det her, sa aktor Øverberg.

Philip Manshaus måtte onsdag høre på aktors oppsummering av saken i Asker og Bærum tingrett.

I motsetning til en fengselsstraff der den domfelte kan komme ut etter at to tredjedeler av straffen er sonet, kan en forvaringsperiode forlenges. Aktor la til grunn at Manshaus har i retten sagt at hun vil gjøre det igjen.

– Hans holdninger er fremdeles de han hadde på handlingstidspunktet. Det er et viktig moment når man skal vurdere forvaring. Han vil fremdeles bruke vold hvis han får mulighet til det. Ønsket om vern av samfunnet tilsier forvaring, sa aktor.

Øverberg la til at 22-åringen har utført to handlinger som hver kvalifiserer til streng straff. Drapet på Johanne ville isolert sett gi 19–20 års fengsel.

Les også

Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus | Inge D. Hanssen

Beskrev drapet på søsteren

– Tiltalte har erkjent at han med hensikt utføre drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorhandlingen mot de fornærmede i moskeen, fortsatte aktor som mente at drapet av adoptivsøster var godt planlagt.

Drapet ble begått for å «beskytte den hvite rase».

– Det må legges til grunn at han i hvert fall fra 2018 gradvis utviklet negative holdninger til henne som asiat, sa aktor og viste til Manshaus’ egne notater.

17-åringen ble drept med fire skudd.

– Han viser ingen nåde. Han kunne antagelig ha utført dette angrepet mot moskeen uten å drepe henne.

Manshaus har hele tiden vedgått de faktiske forholdene, men har ment at han har handlet i nødrett for å forsvare den hvite rasen.

– Hverken straffeloven eller annet grunnlag tillater drap eller terror, understreket aktor som mener at drapet skjedde med overlegg.

Han la også til at drapet var å regne som henrettelse.

Les også

PST fikk Manshaus-tips: «Hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser»

– Har skapt frykt i befolkningen

Når det gjelder angrepet mot moskeen, la aktor til grunn at angrepet har skapt frykt i befolkningen.

– Han vurderte også andre alternativer, for eksempel det å kjøre ned muslimer på Grønland. Han satte opp ulike fordeler og ulemper med de ulike alternativene, sa aktor.

Manshaus gikk til angrep mot Al-Noor Islamic Centre i Bør

Målet med angrepet mot moskeen var å drepe flest mulig muslimer, men der ble han stoppet av to pensjonister.

– Tiltalte er klar over at han burde planlegge raskere, men for han var det viktig å handle raskt, noe også Tarrant oppfordret til.

Brenton Tarrant er tiltalt for å ha drept 51 personer i angrepet mot to moskeer på New Zealand i 2019. Manshaus har flere ganger under rettssaken pekt på Tarrant som sitt store forbilde.

Øverberg la til at 22-åringen hadde med seg nok ammunisjon til å drepe og skade like mange som Tarrant,

Aktor mener at Manshaus bør dømmes for en fullbyrdet terrorhandling.

– Han kom seg inn i moskeen, avfyrer skudd der. Det må anses som en fullbyrdet terrorhandling.

Stemor krever over 400.000 kroner i oppreisning

Advokat Elisabeth Hagen, som representerer moren til Johanne Ihle-Hansen, fremmet onsdag krav om erstatning og oppreisning på vegne av sin klient.

Moren har hatt utgifter knyttet til sin helse og deltagelse i en sorggruppe. Det beløpet er på 8795 kroner. I tillegg kommer utgifter til begravelsen på 13.433. Totalt er det snakk om litt over 22.000 kroner.

Moren søker også over 400.000 kroner i oppreisning. Blant annet på grunn av den tunge perioden hun har vært i etter drapet på 17-åringen. Moren er fremdeles sykmeldt og er ikke i stand til å takle stress, ifølge Hagen.

Det er dommerne som til slutt avgjør hvor mye erstatning og oppreisning de fornærmede blir tilkjent.

Saken oppdateres.