Nær medarbeider: Ludvigsen var mye ute og ville møte folk

Svein Ludvigsen ville være mest mulig ute og møte folk, ifølge en tidligere medarbeider. Men fylkesmannen skal også ha oppsøkt enkeltungdom på institusjoner.

Mannen som hevder han gjentatte ganger følte seg presset til seksuell omgang med Svein Ludvigsen, pekte i en rekonstruksjon ut blant annet en garderobe og en dusj hvor det skal ha vært seksuell kontakt.

Svein Ludvigsen (72) sammenlignet seg gjerne med en utenriksminister og var mer opptatt av å være ute i kommunene og møte folk enn å sitte bak fylkesmannens pult, ifølge tidligere kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen for Fylkesmannen i Troms. Han jobbet svært tett på Ludvigsen fra våren 2008 til sommeren 2011.

– De aller fleste møtene var avtalt i forkant, men Svein var en person som også var impulsiv. I forbindelse med at vi var ute i andre sammenhenger, kunne det godt hende vi dro innom et sykehjem eller andre institusjoner som var i nærheten, sa Hanssen da han vitnet i Nord-Troms tingrett mandag.

Han er det første av flere karaktervitner som Ludvigsens forsvarere har stevnet for å skape en motvekt til det negative bildet aktoratet tegner av den daværende fylkesmannens oppsøkende virksomhet. Hanssen framhevet den daværende fylkesmannens gode humør og evne til å skape god stemning.

Flere ansatte og lederpersoner ved flere institusjoner har imidlertid fortalt retten hvordan Ludvigsen kunne dukke opp uanmeldt på kveldstid og be om å få møte ungdom. De fleste av dem har forklart at han relativt ofte har etterspurt enkeltpersoner – blant annet to av de fornærmede i saken mot den tidligere Høyre-politikeren.

Les også

Saken mot Svein H. Ludvigsen: – Jeg ble litt overrasket over at det var fetteren min

Advarte mot Ludvigsen

En av dem, en 26 år gammel lettere psykisk utviklingshemmet mann, skal ha vært svært oppskjørtet da han i fjor ringte ungdomssenteret han hadde bodd på og fortalte sin hovedkontakt der om at han var innkalt til avhør hos Kripos i forbindelse med misbrukssaken. Han fortalte henne blant annet om en situasjon, som trolig er tiltalens beskrivelse av en seksuell hendelse på et hotellrom i Oslo, ifølge vitneforklaringen.

Deretter ba han om å få snakke med lederen for institusjonen.

– Han var kjempefortvilet, redd og engstelig. Overfor meg var han mest opptatt av at jeg måtte love på tro og ære å passe på ungdommene slik at det ikke skulle skje noe galt med dem mens de var hos oss, sa enhetsleder Monica Agovic-Nordaas da hun vitnet mandag formiddag.

Svein Ludvigsen fotografert i 2008.

Miljøarbeideren, som har hatt jevnlig kontakt med fornærmede også etter at han flyttet fra ungdomssenteret, fortalte om lignende uttalelser.

– I ettertid har han har sagt at vi aldri må slippe noen inn alene med ungdommene. Han ba om at det alltid måtte være noen til stede, sa hun.

Fortalte til flere

Påtalemyndigheten har ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter i bevisene for at det skal ha vært noen form for seksuell kontakt mellom Ludvigsen og fornærmede i institusjonsperioden. Den ene forholdet Ludvigsen er tiltalt for, som omfatter 26-åringen, er ett tilfelle av seksuell omgang på et hotellrom i Oslo sentrum i 2014.

Tiltalepunktet bygger i stor grad på det fornærmede har fortalt til politiet. Det er få andre beviser som underbygger påstandene, annet enn forklaringene til en rekke vitner som har hatt kontakt med fornærmede. De har alle beskrevet mer eller mindre likelydende utsagn fra fornærmede om hans opplevelser med den tidligere fylkesmannen og statsråden.

Svein Ludvigsen selv hevder han ikke engang husker hvem mannen er, men avviser ikke at de to kan ha møttes. Det er blant annet uomstridt at Ludvigsen seremonielt overleverte mannen hans norske statsborgerskap. Flere vitner har dessuten forklart at fornærmede selv hevdet at Ludvigsen var hans beste venn og omtalte ham av og til som «onkel Svein».

Det er også dokumentert relativt utstrakt kommunikasjon dem imellom på Facebook.

Ludvigsen benekter uansett kategorisk at det har foregått noe seksuelt mellom dem og fastholder at han ikke kjenner fornærmede: – Han lyver, sa Ludvigsen da han forklarte seg for retten.