Politidirektøren: Vi trenger klargjøring før vi kan følge opp tiltakene mot koronaviruset

For seks dager siden innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid for å redusere smitte av koronaviruset. Politiet vet fremdeles ikke hvordan lovens håndhevere skal følge disse opp.

Mannskaper fra politiet og Forsvaret fotografert på Oslo lufthavn 14. mars. Alle som ankommer Norge fra utlandet, skal nå i to ukers karantene, men hvordan dette skal sanksjoneres av politiet er foreløpig uklart.

Barer, frisørsalonger og en rekke andre virksomheter skal holdes stengt. Organisert idrett er forbudt. Alle som kommer fra utlandet, skal i 14 dagers karantene. Skoler stenges. Folk skal holde én meters avstand på spisesteder.

Det er noen av tiltakene som regjeringen besluttet at skulle tre i kraft torsdag og fredag forrige uke.

I helgen sa justisminister Monica Mæland at folk som ikke forholder seg til bestemmelsene, kan bli straffet.

– Gjør du ikke det, vil politiet fra i dag av ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene slik at du kan straffes med bøter eller fengsel hvis du bryter disse. Brudd på smittevernloven er alvorlig, og det er derfor en prioritert oppgave for politiet, sa hun.

Les også

Norge kan få stengte byer og portforbud. Brudd på kommunale og nasjonale forbud kan gi opptil fire års fengsel.

Riksadvokaten har gitt uttrykk for at brudd på hjemmekarantene eller isolasjonspålegg skal straffes med 20.000 kroner i bot eller fengsel i 15 dager.

Men i et intervju med Aftenposten sier politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet foreløpig ikke vet hvordan de i praksis skal følge opp tiltakene.

– Vi jobber med å konkretisere hvordan dette skal løses i samarbeid med Riksadvokatembetet. Det er et komplisert regelverk og vanskelig jus, og dette må klargjøres før det blir håndterlig for våre operative mannskaper, sier Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Oslo kommune: Mange overholder ikke bestemmelsene

På spørsmål om hva folk bør gjøre om de ser åpenbare brudd på karantenereglene, sier Bjørnland at de likevel bør kontakte politiet.

Flere kommuner har iverksatt ulike og til dels svært strenge tiltak. Ullensaker kommune forbyr samlinger av mer enn tre personer, mens Seljord, Kviteseid og Vinje forbyr innreise for folk fra andre kommuner.

Hvordan disse reglene i praksis skal sanksjoneres, er uklart.

Folk fra Oslo kommune var i helgen ute i byen for å se om serveringsstedene som fortsatt holdt åpent, overholdt myndighetens pålegg om at alle skulle sitte én meter fra hverandre.

Et stort antall steder gjorde ikke dette, skriver kommunen i et referat.

Denne ramenrestauranten på Grünerløkka hadde ikke noen problemer med å opprettholde kravet om avstand mellom kundene da Aftenposten var innom fredag. Men situasjonen har vært annerledes andre steder.

Videre skriver kommunens representanter at de på grunn av begrenset kapasitet ikke fikk fulgt opp alle tilfellene.

Bjørnland sier at politiet ikke vil legge vekt på å følge opp slike saker.

– Det vil være vanskelig for politiet å prioritere håndheving av den type regelverk. Vi vil måtte prioritere mer alvorlige brudd på eksempelvis karantenebestemmelser, sier hun.

Varsler konsekvenser for etterforskningskapasitet

Av politiets 17.000 ansatte er nå rundt 1000 i karantene.

– Vi håper vi at vi kan få unntak fra karantenereglene etter individuelle vurderinger slik at vi kan få noen ut av karantene og inn i operativt politiarbeid, sier politidirektøren.

Politiets personell har ifølge politidirektøren ikke smittevernsutstyr – dette prioriteres til helsepersonell på grunn av stor knapphet.

Politiets folk har ikke tilgang på denne type smittevernutstyr. Det er kritisk mangel på dette, og helsepersonell prioriteres. Her fra prøvetaking ved legevakten i Bærum.

Bjørnland sier at deres ansatte vil kunne bli utsatt for smitte, og at mannskaper som blir syke etter hvert, vil gi utfordringer. Politidirektoratet har fått beskjed fra regjeringen om å ansette mellom 300 og 400 ekstra politifolk.

– Vi har frem til nå opplevd at vi er i stand til å håndtere akutte oppgaver, men på sikt kommer dette til å få konsekvenser for eksempel etterforskning og for ventetid på pass. Akkurat hvordan dette slår ut, kommer an på hvordan smittebildet utvikler seg, sier hun.

Les også

Hvor lenge vil unntakstilstanden vare? Dette sier forskere og erfaringene fra andre land.

Departementet henviser videre

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet henviser til den enkelte kommune på spørsmål om hvorvidt politiet skal følge opp lokale brudd på retningslinjene, som dem som ble observert i Oslo i helgen.

På spørsmålet om når politiet skal kunne iverksette strafferettslige skritt mot dem som ikke forholder seg til myndighetenes instrukser, viser departementet videre til Riksadvokaten, som foreløpig ikke har besvart Aftenpostens henvendelse.

Hyttefolk nekter å dra hjem før de får pålegg med lovhjemmel

Et tema som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, er det store antallet hyttefolk som har valgt å se bort fra myndighetenes innstendige oppfordring om ikke å reise på hytta.

Geilo er blant stedene som er blitt oppsøkt av mange hyttefolk den siste uken. Arkivbilde.

Det er blitt meldt at kommuner og statsministeren har truet med både Sivilforsvaret og Heimevernet for å få folk til å dra hjem fra hyttene, men dette er det ikke blitt noe av.

Les også

Det hjelper ikke å slukke lyset i hytta – kommunen ser deg likevel

– Vi har ikke fått noen formelle anmodninger om bistand rundt folk som er på hytter. Men distriktene har forberedt seg og planlagt for det og er klare, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Flere hyttefolk nekter å dra før de blir presentert for en lovhjemmel som forbyr dem å dra på hytta, ifølge Petter Rukke, som er ordfører i Hol kommune.

– Politiet i Hallingdal har sagt seg positive til å bistå når de nødvendige hjemlene er på plass, sier han til Aftenposten.

Heimevernet ble tirsdag sendt ut for å kontrollere grensen mot Sverige. Det første gang siden 1905 at soldater settes inn for å passe på grensen.

Tirsdag ble det klart at Heimevernet skal bistå politiet med å kontrollere grensene, men å sette inn militære for å ivareta ordinære ordensoppgaver er foreløpig ikke aktuelt, ifølge Politidirektoratet.

Søreuropeiske tiltak neppe aktuelle for politiet i Norge

En rekke europeiske land har innført til dels svært stenge innskrenkninger i folks frihet for å begrense smitten av koronaviruset.

Flere steder bruker myndighetene droner, kontrollpunkter og biler med høyttalere for å informere befolkningen om hva de skal gjøre.

Ifølge politidirektøren er disse virkemidlene lite aktuelle i Norge.

– Vi kommer neppe til å kjøre rundt med høyttalere for å gi beskjeder. Men når vi får konkretisert hvordan dette skal håndteres, vil være opptatt av å gi informasjon til publikum om hvordan politiet håndhever regelverket, for eksempel gjennom mediene og gjennom vår egen kanal politiet.no.

Statsminister Erna Solberg avviste i helgen at det er aktuelt å innføre portforbud her i landet.