Norge

Ingen har hatt kontrollansvar med omstridt skole

Forholdene på Den reisende høgskole har falt mellom flere stoler hos norske myndigheter.

På det idylliske Øyer-fjellet avsløres nå at Den reisende høgskole har latt utenlandske studenter jobbe for forhold som er i strid med arbeidsmiljøloven.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Tirsdag fortalte Aftenposten om forholdene ved Den reisende høgskole, der østeuropeiske studenter forteller om utnytting, og at de i realiteten ble satt til å arbeide svært mye for lønn de ikke så noe til. Skolens talsmann Øyvind Wistrøm uttalte tirsdag til Aftenposten de ikke ønsker å svare på spørsmål om skolens drift, på grunn av den nært forestående rettssaken der en av skolens tidligere elever er tiltalt for å ha drept stiftelsens daglige leder Gert Magnar Olsen.

En av studentenes hovedoppgaver var å samle inn tøy fra kleskontainerne til UFF, og ifølge studentene var sikkerheten neglisjert. Flere studenter har fortalt om ulykker som aldri ble rapportert.

Ikke godkjent skole

Skolen har imidlertid i lang tid vært uten noen form for reelt tilsyn.

Utdanningsmyndighetene har stort sett vært opptatt av hva skolen heter, ikke hva den driver med.

Les også

Skolen meldte ikke fra om alvorlige ulykker

Frem til 1983 het skolen «Den reisende folkehøgskole», men siden den ikke var godkjent som folkehøgskole, påla Utdanningsdepartementet skolen å skifte navn den gang.I 2010 skiftet skolen igjen navn, fra «Den reisende høgskole» til DRH-Norway ettersom den heller ikke var en høgskole.

I et brev til Arbeidstilsynet skriver Kunnskapsdepartementet i juni i år: «Den reisende høgskole (tidligere Den reisende folkehøgskole) er ikke godkjent etter folkehøyskoleloven eller noen annen norsk utdanningslov. Departementet har dermed ikke tilsynsansvar for Den reisende høgskole.»

Skoledriften, som altså ikke er godkjent i Norge, er organisert som en privat, selveiende stiftelse. Selv om skolen formelt har skiftet navn, heter stiftelsen fortsatt Den reisende høgskole.

Forøvrig melder skolen på sine nettsider at utdanningen er godkjent av myndighetene i Mozambique.

Har aldri vært på DRH

Som stiftelse faller skolen under Lotteri— og stiftelsestilsynets ansvarsområde. Avdelingen som skal føre tilsyn og kontroll med landets 8 000 stiftelser, består av syv personer.

— Det er nok mange stiftelser som driver under kritikkverdige forhold uten at vi har mulighet til å gripe fatt i det, innrømmer seniorrådgiver Terje Gjertsen i tilsynet.

Les også

Rumensk student tiltalt for knivdrap

Ifølge tilsynets postliste har de kun én gang vært i kontakt med skolen, i forbindelse med at skolens revisor meldte fra om tapt egenkapital.Skolen svarte at de var i ferd med å snu sitt underskudd til overskudd, og Stiftelsestilsynet anså dermed saken som avsluttet.

Gjertsen bekrefter at det er eneste gang tilsynet har vært i kontakt med skolen.

— Det er bare en promille av saker vi har mulighet til å gripe fatt i. Derfor har denne saken gått utenfor, sier Gjertsen.

Han bekrefter å ha sett at skolen har versert i mediene med jevne mellomrom.

— Men det skal litt til før vi går inn i en slik sak. Vi har brent oss litt tidligere på å vurdere arbeidsmiljøsaker i stiftelser, sier Gjertsen.

Ingen opplysninger om skolen

Stiftelsestilsynet overtok ansvaret fra Fylkesmannen i januar 2006, men fikk ikke oversendt dokumentene om skolen før juni 2008.

Fylkesmannen oppdaget også i 2001 at skolen ikke var registrert i stiftelsesregisteret.

I Fylkesmannens arkiver står ingenting om skolens virksomhet, bortsett fra: «Den reisende høgskole bedriver skole- og undervisningsvirksomhet som bygger på folkehøgskoletradisjonen».

Arbeidstilsynet har konkludert

Arbeidstilsynet har primært bare tilsynsansvar for arbeidslivet. Men i etterkant av tre alvorlige hendelser på skolen de siste årene, har tilsynet likevel åpnet saker. Skolen har tidligere blitt pålagt å ha verneombud, uten at det var formelt på plass før i sommer.

Mandag besluttet Arbeidstilsynet at det såkalte «dugnadsarbeidet» som elevene utfører i starten av oppholdet egentlig er lønnsarbeid. Derfor varsler de nå at tilknytningen mellom studentene og skolen er som et ansettelsesforhold. Regionsdirektør Kjell Haugen opplyser at arbeidsavtalen, som er selve rammen for likhetene og rettighetene i et arbeidsforhold, her er viktig.

Bakgrunnen for dette utvidede tilsynet er avsløringer i lokalavisen GD om forholdene.

— Vi mener at både arbeidets omgang og varighet gjør at disse trenger vern som arbeidstakere, sier Haugen.

Tilsynet har konsentrert seg om første del av oppholdet, der studentene ikke har studert i det hele tatt, men kun tjent penger til eget opphold og skolens drift. Det er derfor fortsatt ikke avklart hvilke konsekvenser pålegget vil ha for hoveddelen av oppholdet.

— Her må virksomheten selv gjøre en konkret vurdering om hva som er arbeid og hva som er skole. Dette vil Arbeidstilsynet følge opp, sier Haugen.

Vil ha skolen i kikkerten

Ifølge Haugen vil tilsynet nå følge opp skolen i flere omganger.

— Først skal skolen kommentere pålegget. Når pålegget gis setter vi en frist for at påleggene skal være oppfylt, sier Haugen.

Han legger til at Arbeidstilsynet vil ha skolen i kikkerten i fremtiden.

— Vi kommer sikkert til også å følge dette opp videre, gjennom flere tilsyn, sier Haugen.

Arbeidsmiljøloven inneholder imidlertid ingen bestemmelser om minstelønn. Rumeneren Adi Badescu fortalte til Aftenposten i går at han hadde fått betalt ned mot 20 kroner i timen.

— Nei, det er ikke noen allmenngjorte tariffer som kommer til anvendelse her. Men vi kommer til å følge opp hvordan skolen vil utforme sine arbeidsavtaler innenfor arbeidsmiljøloven, sier Haugen.