MDG står knallhardt på Oslos nye bompengepakke

1. juni åpnes over 50 nye bomstasjoner i Oslo, og Miljøpartiet De Grønne avviser at eventuell folkelig motstand eller protester skal kunne endre pakken.

Miljøpartiet De Grønnes to nasjonale talspersoner Arild Hermstad og Une Bastholm møtte tirsdag pressen i forkant av partiets landsmøte til helgen. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

– Vi som har makten i Oslo, står bak innføringen av nye bompenger nå. Det er det vi går inn for, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til NTB.

– Så det systemet som nå kommer i Oslo, vil ikke bli endret uansett protester?

– Det er enstemmig vedtatt i Stortinget, samferdselsministeren fremmet saken og fikk den gjennom. For dem som allerede betaler bompenger i Oslo, blir det ikke dyrere. Det blir tvert imot litt billigere, hvis du kjøper en brikke, sier Hermstad, som er fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

1. juni blir det til sammen 83 bomstasjoner i og på grensen inn til Oslo, fordelt på tre bomringer. Den innerste består av 38 helt nye bomstasjoner. De fleste av dem ligger langs Ring 2.

«Nærsynt debatt»

Til helgen holder MDG sitt landsmøte i Asker. Da MDG-toppene møtte pressen tirsdag, fremholdt Hermstad at «bystyret snakker stort sett aldri om bompenger», og at det er «uendelig lite som handler om bompenger i en lokalvalgkamp».

– Bompengedebatten er en ganske nærsynt og veldig overskriftspreget sak som vi kommer til å glemme om et par år, sier han.

Samtidig er oppslutningen om Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) økende i en rekke norske byer. Partiets førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil, frykter at den nye Oslo-pakken vil ramme positive aktiviteter som barneidrett og eldre som ønsker å besøke hverandre.

– Det blir veldig dyrt, sa han til TV 2 mandag.

– Jeg tror ikke folk flest vil ha et samfunn hvor de positive aktivitetene rammes av bompengestasjoner og parkeringsforbud.

Utstillingsvindu

Men Hermstad slår fast at politikerne må stå ved de vedtakene de gjør, og at «bompengekrisepraten» skaper politikerforakt. Han fremholder også at bilistene har sterke lobbyister bak seg, noe kollektivreisende ikke har.

– Selvsagt vil bompengefinansiering ha konsekvenser for vanlige folk. Men det gjelder ikke minst når du setter opp en bom i Gudbrandsdalen, hvor det ikke går busser, sier MDG-toppen.

Oslo har blitt MDGs utstillingsvindu de siste fire årene, og partiet kan skryte av å ha kuttet utslippene med 16 prosent på to år.

Samtidig er byrådet, med MDG, Arbeiderpartiet og SV, ifølge Hermstad i rute til å få bygget ut 60 kilometer sykkelveier på fire år, og kollektivtrafikken er blitt bedre og billigere.

Sikter mot fire storbyer

MDGs mål er å gjøre sitt beste valg noensinne i høst og få makt i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

– Målet vårt er å få inn over 300 folkevalgte og komme inn i alle fylkesting, sier partiets talsperson Une Bastholm.

– Vi har vedtatt at vi går til valg på å prøve å komme i maktposisjon i Trondheim og Oslo, hvor vi er i dag, men også i Tromsø og Bergen.

I tillegg til å vedta valgløfter i forkant av høstens lokalvalg, skal MDG behandle i alt sju resolusjoner. Resolusjoner om hva Norge skal leve av etter oljen, en bedre skolestart og matpolitikk er plukket ut til behandling av partiledelsen på forhånd.

Samtidig har partiet stemt fram fire resolusjoner til behandling, nemlig forslag om nullvisjon for tap av biologisk mangfold, klimabelønningsordning, vindkraft og naturvern og klimakutt i kommunene.