Asylsøkere tapte ankesak om alderstesting

Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.

Lagmannsretten mener det er tilstrekkelig å sannsynliggjøre – simpel sannsynlighetsovervekt – alderen til den aktuelle personen, i motsetning til Oslo tingrett, som la til grunn av et skjerpet beviskrav – såkalt kvalifisert sannsynlighetsovervekt – skal være gjeldende, ifølge Rett24.

Fem afghanere fikk i tingretten medhold i at det må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt før utlendingsmyndighetene kan fastslå at en person er over 18 år, om personen selv oppgir å være mindreårig.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) støttet de fem økonomisk da saken gikk i tingretten.

Dommen falt i 2017. Hvorvidt man er mindreårig eller ikke, har stor betydning for retten til opphold på humanitært grunnlag.

Hadde tingrettens vurdering blitt stående, ville det blitt lettere å bløffe seg til opphold.

Samtidig ville det også blitt mindre sjanse for at personer som er mindreårige på søknadstidspunktet blir sendt ut.

Borgarting mener det med simpel sannsynlighetsovervekt totalt sett vil bli flere riktige avgjørelser.

NOAS-talsmann Jon Ole Martinsen sier til Rett24 at de vurderer å anke saken.