Boligbyggingen i Oslo fortsatt for lav

Boligbyggingen i Oslo henger særlig etter i forhold til behovet.

Boligmassen må øke med mellom 35.000- 40.000 boliger i året for å møte etterspørselen fra en økende befolkning, mener Boligprodusentene.

Det ble satt i gang bygging av 4,9 prosent færre boliger her i landet i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig var boligsalget i nimånedersperioden 5,9 prosent høyere enn året før, viser tall fra Boligprodusentene.

Les hele saken med abonnement