Norge

Flere medisinske fagmiljøer vil ikke endre abortloven

Åtte av tolv høringsuttalelser fra medisinske fagmiljøer går imot regjeringens foreslåtte endringen av abortloven.

  • NTB

Legeforeningen, Jordmorforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk gynekologisk forening har alle sendt inn høringsuttalelser der de går imot regjeringens forslag om å nekte norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon. Også Statens helsetilsyn og Rådet for legeetikk havner på neisiden i en oversikt Dagsavisen har laget.

Avisen har gått gjennom uttalelsene som har kommet inn og funnet tolv svar fra aktører de mener tilhører det aktuelle fagmiljøet. Åtte er negative, to er positive, mens to forholder seg nøytralt til den foreslåtte endringen.

Helseminister Bent Høie (H) sier på sin side at det fagmiljøet som faktisk utfører inngrepet er positivt innstilt til endringen.

– De var positive til å endre loven før vi tok initiativ til det, og de støtter forslaget i sitt høringssvar, sier Høie, som erkjenner at det er motstand i visse medisinske miljø.

– Men jeg har altså aldri sagt at det medisinske miljø stiller seg bak forslaget. Jeg har hele tiden snakket om det konkrete fagmiljøet som jobber med dette.

Les mer om

  1. Abort
  2. Legeforeningen
  3. Bent Høie