Norge

Skolene kan åpne for fullt fra 2. juni

Kunnskapsminister Guri Melby presenterte nye tiltak og smittevernregler for skolene onsdag. Lite smittespredning gjør at skolene kan gå tilbake til vanlige klasser fra neste uke.

I motsetning til de fleste andre skoler har Teglverket skole hatt tilsvarende normale skoledager med fullt opplegg på skolen for elevene siden skolen startet opp igjen. Skolen er i en heldig situasjonen. Fordi skolen er ny, har ikke alle klasserommene vært tatt i bruk før nå.
  • Frøydis Braathen
    Journalist
  • Odd Inge Aas
    Journalist

– Så lenge smittesituasjonen er som den er nå, er tiden inne for å løsne enda mer på tiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort, sier Melby. Det betyr at skolene ikke lenger må følge regelen om én meters avstand mellom elevene i samme gruppe.

– Med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier Melby.

– For barnehagene så betyr det at de kan drive med full åpningstid.

Tiltak ut fra rødt, gult eller grønt lys

Statsråden presenterte et nytt system med rødt, gult og grønt lys, som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

Dagens nivå med kohorter, eller grupper, på bare 15 elever, er rødt nivå. Fra og med 2. juni kan skolene nedjustere til tiltakene på gult nivå.

– Strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

Likt for alle de tre nivåene er hyppig håndvask, og at man skal være hjemme hvis man er syk. For grønt nivå er det bare disse to tiltakene som gjelder.

Les også

Mange fryktet at smitten skulle stige da skolene åpnet. Forrige uke ble bare én person innlagt på intensiven i Norge.

Barn i liten grad smittespredere

Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge etter at barnehager og skoler gjenåpnet, og skolene som har hatt smittetilfeller har håndtert dette godt, ifølge Melby.

– Tallene FHI har presentert om smitte blant barn, viser at barn hverken blir særlig syke eller er smittebærere, sier Melby.

Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter. På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

Kan forvente normal skolestart etter sommeren

– Fra høsten kan elever forvente normal skolestart, gitt at smittesituasjonen er som i dag, sier Melby.

Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

– Samtidig forstår jeg at det er utfordrende å kaste om på situasjonen i skolene og barnehagene. Vi må akseptere at noen skoler trenger noe tid på enda en omorganisering, sier Melby.

– Vi har vært kreative

Erling Marøy, rektor ved Lilleaker skole, er glad for at de nå kan planlegge for en tilnærmet normal oppstart til høsten.

– Når helsemyndighetene sier at det er mulig å åpne for fulle klasser, så blir det bra for barna med en normal skolehverdag. Det spørs om vi rekker å omorganisere oss, så vi kan åpne for fulltidsskole allerede tirsdag neste uke, men vi skal gjøre det så fort vi kan, sier Marøy.

Han forteller at skolen har brukt alle rommene de har tilgjengelig og alle ansatte siden skolen startet opp igjen etter påske.

– Vi har strukket skoledagen så langt vi kan, uten at det går ut over ansatte som må hente barn i barnehage eller skole selv. Vi har vært kreative, har hatt turdager og har gjort så godt vi kan, forteller Marøy.

Plassmangelen største utfordring

Da Aftenposten snakket med noen rektorer onsdag formiddag, mente samtlige at plassmangelen har vært den største utfordringen siden skolene åpnet igjen.

Thomas Hansen, rektor ved Ellingsrudåsen skole, forteller at skolen har 24 klasserom og har hatt 40 kohorter, eller grupper.

– Med vanlige klasser vil vi kunne gå høsten i møte med en ganske normalisert skolestart, sier Hansen.

Planlegger for normal skolestart til høsten

Annike Løkås, rektor ved Bjørndal skole, sier at smittevernreglene siden gjenåpningen av skolene har gjort situasjonen utfordrende.

– Hvis elevene kan sitte tettere, så kan vi få til en ganske normal skolehverdag igjen, sier Løkås.

Hun forteller at de forbereder seg på en ganske normal oppstart til høsten.

– Det skal først og fremst være voksne som blir smittet og er smittebærere. Derfor har vi tenkt å dele de ansatte inn i grupper, slik at lærere på samme trinn jobber sammen, men er adskilt fra lærere på andre trinn, forteller Løkås.

Elevene ved Anne Krefting skole i Bærum er blitt godt rutinert på å vaske hendene i vår.

Les mer om

  1. Koronaviruset